Liturgische Bloemstukken

Belijdenis

De chrysant staat symbool voor de nieuwe lidmaten..
Het gipskruid de gemeente om hem/haar heen. De boog met klimop als symbool voor een nieuw leven. De drie rozen , de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Buxus als symbool voor overwinning en eeuwig leven.
2014
Met Pinksteren viert de kerk het geest van de Heilige Geest. Het is het feest van bezieling, van inspiratie en enthousiasme, van Gods adem die de mensen tot leven brengt.
De paradijsbloemen verbeelden in deze schikking de tongen van vuur, het symbool van de uitstorting van de Heilige Geest. Het aantal van 3 bloemen verwijst naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waarbij het lint de eenheid van God verbeeld. De gerbera’s onderin de schikking symboliseren Wilfred, Karla en Aron die vandaag belijdenis van hun geloof doen. De klimop ranken wijzen op Gods trouw die hen altijd zal omringen.

Dopen

De schikking voor de doop van Jurre heeft de vorm van een hart; het symbool van de liefde.
De klimop in het hart staat voor de trouw van God.
De witte bloem in het hart is Jurre, omringt door Gods liefde en trouw.
De verschillende kleuren bloemen onderaan het hart verbeelden de gemeente waardoor Jurre zich gedragen mag weten.
Jurre wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest , gesymboliseerd  door de 3 rozen.
De roos symboliseert Wouter.
Hij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voorgesteld door de drie rozen.
Het gipskruid staat symbool voor de gemeente die Wouter omringt.
De klimop is het teken van Gods trouw over Wouters leven en dat van de gemeente.
De blauwe doek staat voor het water waarmee  gedoopt wordt.
De  doopteksten vormen het uitgangspunt voor deze liturgische schikking.
De twee bloemstukjes symboliseren Niek en Niek.
Het hart in deze schikking symboliseert de liefde van Onze Vader, die deze twee kinderen in Zijn hart heeft gesloten.
Het hart is bekleed met klimop, het symbool voor trouw en hoop.
In het bloemstukje zijn de kinderen omringd door hun ouders en de gemeente.
De blauwe doek staat voor het water van de doop.
Elianne Petra de Graaf

De parel, gelegen in Gods hand  (het blad van de vingerplant)
Jouw doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (de drie rozen)
De dopeling staan te midden van onze gemeente ( het gipskruid)
2012 maart
Martin Raafs
2012 december
Levin Carsten Visser, Julia Dekker en Jari van Veen.
2013 februari
Lieke Ziel en Asghar Djerani Bahram.

Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend er boven blijft zweven,
Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt.

Mensenkind, je krijgt vertrouwen maar het wordt ook van jou gevraagd.
Weet op wie je steeds kunt bouwen, wie jou als op vleugels draagt.
2013 Oktober
Hendrikje Arnolda Naomi

Naomi is de gele bloem in het midden van de vaas, omringd door de veelkleurige gemeente.
Zij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voorgesteld door de drie rozen. Naomi is een parel in Gods hand.
2014 maart
Mark Buijert en Tess Ankie Damhuis.

De roze en witte rozen symboliseren de dopelingen; de rode rozen de ouders.
De gemeente is het gipskruid. De boog symboliseert Gods omringende aanwezigheid en liefde.
2014 december
Roelofje Celina Oord.

Roelofje, je bent gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voorgesteld door de drie bogen met de drie rozen.
Hij heeft jouw leven in Zijn hand genomen, daar is het veilig.
Het bloemenhart vertelt over de liefde waarmee jij, Roelofje, omringd wordt door de gemeente.
Daan Otten

De handvormige bladeren symboliseren Gods handen die jou, Daantje, dragen, helpen en leiden in jouw leven.
De kronkeltakken geven de onvoorspelbaarheid van dit leven aan maar ook Gods nabijheid in situaties waarbij je Hem niet verwacht en niet ziet.
De boog symboliseert de gemeente van God tot wie wij allen behoren.
2015 december
Arjan Krijn Marcus Leemhuis. “Bastiaan”

De witte bloem in het midden is Bastiaan
De rode en kleine witte bloempjes in het midden symboliseren de gemeenteleden.
De kruik met de blauwe doek stellen het water voor waarmee Bastiaan gedoopt wordt.
2016 januari
Peter Raafs  en Anna-Lynn Pereboom

De twee bladen van de vingerplant
Zijn de handpalmen van God
Waarin jullie namen,
Peter en Anna-Lynn,
Geschreven staan.
De drie chrisanten staan symbool voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in wiens naam je gedoopt wordt.
De klimop is het teken van trouw van onze Vader..
2016 januari
Peter Raafs  en Anna-Lynn Pereboom

De twee bladen van de vingerplant
Zijn de handpalmen van God
Waarin jullie namen,
Peter en Anna-Lynn,
Geschreven staan.
De drie chrisanten staan symbool voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in wiens naam je gedoopt wordt.
De klimop is het teken van trouw van onze Vader..
De rose chrysant symboliseert Anouk. Je bent omgeven door bogen met klimop. Deze staan symbool voor Gods trouw. De vorm van de bogen drukt ook de omarming van Zijn bescherming uit. Hij wil voor je zorgen en zich over je ontfermen.

Jubileum

2012 Henk Braad 40 jarig
2014 Teun Hoen  40 jarig

Laatste zondag kerkelijk jaar

2019
2018
2010
2010
2012
2014
2015

Oecumenische diensten

Thema van deze dienst: Elkaar tot zegen zijn. 1, Zegenen en beschermen, 2, Dichtbij en zorgen,
3, Vrede geven.

Pasen

2019
2019
2011
2014
2015 Witte Donderdag
2015 Goede Vrijdag
2015 Pasen
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017 Palmzondag
2017 Witte Donderdag
2017 Goede Vrijdag
Pasen
2018 Pasen
2018 Zendingszondag