Kerkelijk nieuws voor zondag 17 mei 2019

Kerkdiensten zondag 17 maart 2019 Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.                     Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding …

Liturgie zondag 17 maart 2019

Thema: ´Jezus volgen´ LIED 146c: 1 & 2 (geen Klein Gloria in 40dagentijd) LIED 283 LIED 379, bundel Opwekking Heerlijk is …