Declaratie Onkosten

Kosten die voor de gemeente worden gemaakt, kunnen worden gedeclareerd bij de kerkrentmeesters. Download hiervoor het onderstaande formulier, vul het in en lever het in bij de kerkrentmeesters.

Download Declaratieformulier onkosten Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo