Zondagsschool

Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ hoede.

Bijna elke zondag wordt er ’s morgens tijdens de kerkdienst in Oldemarkt of Paasloo door de zondagsschool een kindernevendienst georganiseerd. Alle kinderen (ook gastkinderen) van 4-12 jaar die op zondagochtend onze kerkdienst bezoeken zijn welkom bij de kindernevendienst!

Wat doen wij?
In ‘de Ontmoeting’ of ‘de Paasloër’ wordt het programma ‘BijbelBasics’ gevolgd. In deze methode worden Bijbelse thema’s uitgewerkt in vertellingen, liedjes, opdrachten, toneelstukjes, werkjes en kleurplaten. De uitwerking is afgestemd op het niveau van de kinderen. Het doel is dat kinderen met plezier deelnemen!

Hoe is de kindernevendienst georganiseerd?
De kinderen komen met hun ouder(s) of begeleiders mee naar de kerk en maken zo het eerste deel van de kerkdienst mee. Na het kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ gaan ze op met de leiding naar het gebouw ‘De Ontmoeting’ of ‘de Paasloër’ naast de kerk. Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de dienst.
Kinderen hoeven niet van tevoren worden aangemeld en ook gastkinderen zijn van harte welkom! Vindt uw kind het spannend, dan kunt u uiteraard als ouder/begeleider de eerste keer gerust meegaan.

Wanneer is er kindernevendienst?
De kindernevendienst vindt ’s morgens plaats tijdens de kerkdienst in Oldemarkt of Paasloo. De locatie kunt u Iedere vrijdag op www.hgop.nl  in het kerkelijk nieuws vinden. Hierin staat ook vermeld wie de leiding heeft die zondag.
In de zomer is er tijdens de schoolvakantie zomerzondagsschool. 
Let op: Er is geen dienst op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag en in de kerstvakantie.

Andere activiteiten
In september wordt deel genomen aan de startdienst. Deze wordt in samenwerking met de Christelijke basisschool ‘De Ark’ en de Protestantse Gemeente uit Oldemarkt georganiseerd. De startdienst vormt ook de start van de zondagsschool na de zomervakantie. Daarnaast wordt 5 à 6 keer per jaar meegewerkt aan de organisatie van de gezinsdiensten.
Met Kerst is op 24 december een Kinderkerstfeest, in deze dienst hebben de kinderen een actieve rol en is er een collecte voor een goed doel waarin kinderen centraal staan.
Het jaar wordt afgesloten met een ontspannend uitje. Van de kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt afscheid genomen in een speciale dienst.
Op verzoek wordt ook meegewerkt aan andere activiteiten of diensten!

De leiding
De leiding bestaat uit de volgende personen:
Janine Damhuis, Annie Prins, Henriëtte Jans, Daniël Oord en Dave Prins.
Mocht u interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de Zondagsschool op welke wijze dan ook, dan horen wij dat graag!

Zelfstandigheid
De zondagsschool is financieel zelfstandig. De kosten worden gedekt door de collecte tijdens de kindernevendiensten en door in december een collectebus in de kerken te plaatsen. Draagt u ons werk een warm hart toe en kunt u iets missen, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening
NL59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage, hoe klein ook, goed wordt besteed. Bij voorbaat hartelijk dank!

Contact!
Heeft u vragen neem contact op met Janine Damhuis. Tel. 0561-850366, email: zondagsschool@hgop.nl.