Kerkelijk nieuws voor zondag 3 Februari 2019

Hervormde Gemeente

Kerkdiensten zondag 3 februari 2019

Paasloo: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

               Ook tienerdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Kerkdiensten zondag 10 februari 2019

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                     19.00 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Beamer: Hans Bult

Vacature

Na een periode van ruim 12 jaar heeft Mirjam de Graaf aangegeven per april te stoppen met haar werk op het scribaat van onze gemeente. Daarom zijn we op zoek naar iemand die op donderdagavond of vrijdagochtend in de Ontmoeting het Zondagsnieuws en het nieuws voor de website wil klaarmaken. Overige werkzaamheden zijn o.a. het maken van een giften- en bloemenoverzicht voor Kerkklanken en het opstellen van maandoverzichten van kerkdiensten. Met name voor het kunnen blijven uitgeven van het Zondagsnieuws hopen we dat deze vacature op korte termijn wordt ingevuld.

Dus: kun je een beetje overweg met Word en heb je wekelijks een paar uur over? Neem dan contact op met Jelly Pen of Mirjam de Graaf (scriba@hgop.nl). De werkzaamheden kunnen later dit jaar evt. worden uitgebreid naar de functie van scriba.

In de eerstvolgende uitgave van Kerkklanken staan meer interessante vacatures!

Uit de Israëlwerkgroep

Wij maken u er alvast op attent dat we weer 3 avonden organiseren. Houdt u daarom alvast de volgende avonden vrij:

26 maart, 2 april en 9 april. De spreker is ds. Henk Poot en de avonden zijn in de Ontmoeting. Onderwerp en verdere info volgt t.z.t.

Contactpersoon Week van Gebed

Voor 2020 zijn we op zoek naar iemand uit onze gemeente die zich wil inzetten voor de Week van Gebed. De afgelopen jaren heeft Gerda Koning dit gedaan. De voorbereidingen nemen niet veel tijd: hooguit twee vergaderingen per jaar en medewerking voor de gebedsavond in onze kerkgebouwen. Voor de Week van Gebed wordt jaarlijks materiaal beschikbaar gesteld. Het zou fijn zijn als een gemeentelid deze bescheiden maar belangrijke taak op zich wil nemen om zo met de andere drie kerken de Week van Gebed te blijven organiseren. U kunt zich opgeven bij de scriba.

Gemeentedag

De Ontmoeting was goed gevuld afgelopen zondag. We kunnen terugzien op een gezellige en geslaagde gemeentedag!

Er was gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten. Dit heeft het bedrag van € 52,20 opgebracht. Gevers: hartelijk dank!

Zendingsbusje

Het zendingsbusje van mevr. W. Schaap uit de Landerijen is geleegd en de opbrengst was € 102,90. Dit wordt besteed aan Compassion. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Agenda:

Maandag 4 februari: GGG bij fam. Timmermans in Tuk. Aanvang 09.30 uur.
Woensdag 6 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 6 februari: GGG bij Siebrand en Ina Bootsma. Aanvang 20.00 uur

Maandag 18 februari: Kopijdatum Kerkklanken. Kopij inleveren vóór 18.00 uur!!!Dinsdag 19 maart:Gemeenteavond in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. Meer info volgt t.z.t. op het Zondagsnieuws en in Kerkklanken.

Collecte opbrengst tijdens de Week van Gebed

De collecte tijdens de Week van Gebed was bestemd voor International Justice Mission en heeft een mooi bedrag van

€ 256,55 opgeleverd.

Collecte opbrengst Heilig Avondmaal Landerijen

De collecte tijdens de avondmaalsviering in de Landerijen bedroeg € 35,70. De bloemen zijn bezorgd bij mevr. L. Braad.

Kleding AZC

Er wordt dringend herenkleding, herenschoenen en meisjeskleding gevraagd voor het AZC in Luttelgeest. U kunt dit brengen bij Ankie Buijert, Klaas Muisstraat 14 in Oldemarkt, 0561-451391 of Gerda Koning, Oosterschie 1-3 in Oldemarkt 0561-450901 of bij Janny Verbeek 0561- 452483. Als u de kleding liever in Luttelgeest brengt kan dat ook, dan kunt u vooraf bellen met 0527-613532 / 06-18202435

Sirkelslag Young

Vrijdag 8 februari is Sirkelslag in de Ontmoeting aan het Marktplein. Deze avond begint om 19.15 uur en eindigt ongeveer om 21.30 uur.                                            

Deze avond wordt georganiseerd vanuit de RK. Kerk(Gerard Hof en Gerard ten Have), Herv.Kerk(Hennie Boltjes) en Prot.Gemeente Oldemarkt (Hieke v.d.Valk). Dit een avond vol spel en vrolijke competitie voor de jeugd van groep 8 t/m 16 jaar. Samen gaat de jeugd opdrachten uitvoeren; rare, snelle en leuke opdrachten! Deze week ontvangt de jeugd een uitnodiging via school, catecheet of jeugdouderling. U, als ouder, bent ook van harte welkom om te komen kijken.

**Landelijk is het vrijdag 1 februari maar vanwege open avond Lindecollege hebben we het verzet naar 8 februari.