Zondagsnieuws 18 november 2018

Hervormde Gemeente

   

Kerkdiensten zondag 18 november 2018

Paasloo:   9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Compassion; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Hennie Oord en familie Jans.

 

Kerkdiensten zondag 25 november 2018 Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Oldemarkt:   9.30 uur ds. E.H. Jans en mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Project 1027; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Beamer: Caitlyn Tietema

 

Liturgie

Lied 9:  1, 4, 5,  10

Klein Gloria (Lied 195)

Lied 885: 1, 2

Lied 25: 2, 6

Lied 218: 1, 4,  5

Kinderen naar de zondagsschool

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: 1 Samuël 25

Lied 54:  1, 2

Lied 313: 1,  2

Lied 422: 1, 2,  3

 

Oproep redactie Kerkklanken

Voor de redactie van Kerkklanken zoeken we per januari 2019 versterking. Samen met de redactie kom je een aantal keren per jaar bij elkaar. Ook zet je een paar keer per jaar Kerkklanken in elkaar. Moeilijk? Nee hoor, en natuurlijk helpen we je daarbij! Wil je meer weten of een keer aansluiten bij een redactievergadering? Mail dan naar kerkklanken@hgop.nl. Grietje Bakker, Deborah Harteveld en Mirjam de Graaf.

 

Bedankt

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft gesteund in de vorm van gebed, kaartjes, telefoontjes, enz. tijdens het traject van de behandelingen van Edwin en onlangs na het overlijden van onze (schoon)moeder en oma.

Edwin en Jelly Pen en kinderen

 

Collectebonnen

Vanaf 1 november heeft Mijntje Veenstra-Blaauw het stokje van Shelley Tietema-Price overgenomen voor wat betreft de uitgifte van collectebonnen. Haar adres: Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt (graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

 

Fijn dat Mijntje deze taak op zich wil nemen en hierbij willen wij tevens Shelley bedanken voor het tijdelijk waarnemen van deze taak. Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp

 

 

Agenda

Woensdag 21 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 26 november: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

 

Kerstdiner voor minima op woensdag 19 december

Het afgelopen jaar heeft de Stichting JY samen met St. Voedselbank Steenwijkerland, Huis ten Wolde en de St. Diaconaal Platform Steenwijkerland een kerstdiner georganiseerd voor mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Steenwijkerland. Ook dit jaar wordt er weer een kerstdiner georganiseerd, deze keer in de Rietstulp te Giethoorn. Komt u hiervoor in aanmerking en wilt u zich opgeven, dan verzoeken wij u vriendelijk om zelf contact op te nemen met Janien van der Linde of Annelies van den Berg. Opgave via de diaconie is niet mogelijk i.v.m. de aangescherpte regels van de Privacy wet.

St. JY Janien van der Linde: janien.vdlinde@stichtingjy.nl (0527 – 745959)

Diaconaal Platform Steenbwijkerland Annelies van den Berg: dpsteenwijkerland@outlook.com (0521 – 517760)

 

Gezocht: kledingsorteerders!

In september 2014 is er een kledingteam gekomen voor vluchtelingen op het AZC Luttelgeest. Dit kledingteam zamelt kleding in en sorteert het. De kleding wordt voor een klein bedrag uitgedeeld aan de vluchtelingen. Dit gebeurt namens de kerken in de Noordoostpolder en Urk. Ons doel is om naar vluchtelingen om te zien. Mede door het uitdelen van kleding willen wij Gods liefde aan hen laten zien. Deze kleding wordt 2 keer per maand op dinsdagmorgen gesorteerd in de kledingschuur bij House of Joy te Luttelgeest. Een gezellig team van sorteerders uit meerdere kerken zet zich hiervoor in. We zijn op zoek naar extra vrijwilligers! Hou je ervan om praktisch bezig te zijn? Wil je graag iets betekenen voor vluchtelingen? Geef je dan op! Wil je regelmatig helpen of liever af en toe? We zijn blij met alle hulp. Wil je kinderen meenemen? Geen probleem! Je kunt je aanmelden bij Joca van den Berg. Vriendelijke groet, Joca van den Berg, Gerard & Martine de Kimpe Kledingteam voor vluchtelingen op AZC Luttelgeest (namens de kerken in de Noordoostpolder/Urk)

Vragen? Mail: a.vandenberg@solcon.nl of bel 0527-788330

 

Kerstgroetactie Friedensstimme

Vandaag (en eventueel een volgende zondag) bieden de diaconieën van de Hervormde en Protestantse Gemeente een evangelisatiepakket aan na de kerkdienst.  Stichting Friedensstimme staat al ruim 30 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. Doet u ook weer mee met deze belangrijke bemoediging voor christenen in de voormalige Sovjet-Unie? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verzendmethode

Schrijf in de linkerbovenhoek van het pakje in kleine letters uw adres. Op het pakje is een Douaneverklaring CN22 geplakt. Noteer Aantal: 10 livres – Gewicht: 340 gr. Bij (Totale) Waarde en Totaal gewicht hoeft u niets in te vullen. Dan Datum invullen en uw Handtekening zetten. De kosten zijn € 8,40 (6 postzegels Internationaal 1).  Eventueel te gebruiken om op de achterzijde te zetten: C Новым Годом! (Gelukkig Nieuwjaar!) of: Сердечный привет от (Hartelijke groet van ..)  Het kan zijn dat uw pakket retour komt. Dat komt wellicht omdat de geadresseerde wegens een reis niet in staat is zijn post op te halen. Brengt u het pakje dan weer terug naar de Diaconie, dan zorgen wij alsnog voor verzending.