Tag: Berichten

Kerkelijk nieuws voor zondag 24 juni 2018

  Kerkdiensten zondag 24 juni 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Zondag nieuw-ingekomenen. Koffie drinken na afloop van de dienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Evangelisch Werkverband. Kinderoppas: Hennie Oord en Familie Jans. Beamer: Harman Tietema.   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 17 juni 2018

Kerkdiensten zondag 17 juni 2018 Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Ook tienerdienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard. Beamer: Hans Bult.   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt […]

Liturgie voor zondag 17 juni 2018

Welkom   Aanvangslied: Psalm 105 vers 1 en 18 –       Loof God de Heer, en laat ons blijde… –       Die gunst heeft God zijn volk bewezen…   Stil gebed, Votum en groet   Zingen: NLB 103c vers 1 en 2 –       Loof de koning, heel mijn wezen… –       Loof Hem als uw vaderen deden…   […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 10 juni 2018

Kerkdiensten zondag 10 juni 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal. Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen gemeentewerk. Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf. Beamer: Caitlyn Tietema.   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 3 juni 2018

Kerkdiensten zondag 3 juni 2018 Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst Collectes: 1e Roemenië project, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caitlyn Tietema   Ophaallijst Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken. 3 juni             Jan […]

Liturgie voor zondag 3 juni 2018

Intochtslied: Samen in de naam van Jezus             1                      Samen in de naam van Jezus                                    heffen wij een loflied aan,                                    want de Geest spreekt alle talen                                    en doet ons elkaar verstaan.                                    Samen bidden, samen zoeken,                                    naar het plan van onze Heer.                                    Samen zingen en getuigen,                                    samen leven tot […]

Kerkelijk nieuws voor zondag 27 mei 2018

Kerkdiensten zondag 27 mei 2018 Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Zendingszondag. Tijdens deze dienst zal ook dhr. Frans de Lange van Globalrize spreken. Collectes: 1e GlobalRize, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Onkosten. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en familie Jans. Beamer: Jelmer Trox   Spaardoosjes tijdens zendingszondag Deze zondag bent u weer de gelegenheid […]

liturgie zondag 27 mei 2018

Welkom en mededelingen   Intochtslied: Vol verwachting blijf ik uitzien. Joh. De Heer 769 1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije […]