Nieuws voor zondag 4 februari 2018

Kerkdiensten zondag 4 februari 2018

Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Paasloo. Voorganger is ds. E.H. Jans. Tijdens deze dienst zullen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Er is tienerdienst en kindernevendienst.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Jolande Oosterveld.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

4 febr.

Peter Dekker

0561-451538

11 feb.

Fam. van Eijck

0561-451343

18 feb.

Fam. Wicherson

0561-452336

25 feb.

Wilfred Koers

0561-452206

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten op zondag 21 januari waren als volgt:

                                                           Paasloo

F.D. Roosevelthuis                            € 125,35

College van Kerkrentmeesters           € 103,50

Oecumene                                          €   92,93

 

Bloemen

De bloemen van zondag 21 januari zijn gebracht bij mevr. L. Jongschaap-de Boer aan de Hoofdstraat te Oldemarkt.

 

Giften

Mevr. Kramer ontving een gift van € 20,– voor het gebouw in Paasloo. Voor de kerk in Paasloo ontving familie Wicherson € 20,–. Mevr. W. Dekker en M. Kraak ontvingen € 7,– voor het bloemenfonds. Mevr. Elzenaar ontving € 5,– voor de diaconie. Een gift van € 5,– voor het bloemenfonds werd overhandigd aan mevrouw J. Oosterkamp. Allen hartelijk dank voor uw gift.

 

Wijkcontactwerk Kalenberg: Bedankt Marry Doeve en welkom Kobie van Rees!

Na een niet meer te tellen aantal bezoekjes in Kalenberg, wordt deze mooie taak van wijkcontactwerker overgedragen aan Kobie. Dank je wel Marry namens de inwoners van Kalenberg. Dank je wel voor de altijd soepele en vriendelijke samenwerking.

Kobie is inmiddels bijgepraat en ingewerkt, maar bovenal enthousiast om deze taak op zich te nemen. Helemaal mooi, omdat Kobie in Kalenberg woont. Veel plezier en succes!

 

Oproep noodhulp Oekraïne

Het is een zware en koude winter in Oekraïne. De temperaturen dalen tot 20 graden onder nul. De omstandigheden waarin Holocaust-overlevenden in Oekraïne moeten leven, zijn soms mensonterend. Hulp is juist nú keihard nodig… mogen we op uw steun rekenen?

Het team van Christenen voor Israël is dag en nacht in touw om de Joodse gemeenschappen in Oekraïne te voorzien van voedselpakketten. Met name de ouderen kunnen niet rondkomen van hun schamele pensioentje. Ze leven in diepe armoede.

Deze winter hopen we zesduizend voedselpakketten uit te delen. Voor 5.450 pakketten is het benodigde geld helaas nog niet binnen. Er is nú hulp nodig! Doet u mee? Met uw gift van 10 euro kunnen we een voedselpakket van ca. 11 kilo met allerlei gezonde en noodzakelijke voedingsmiddelen uitdelen aan duizenden Joden die in diepe armoede leven. Alvast hartelijk dank voor uw steun. Shalom,

Doneren? https://christenenvoorisrael.nl/online-doneren/ of via IBAN: NL87 ABNA 051 385 2905 t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk.

 

Bericht GZB: Debatavond “Ik geloof het wel” op dinsdag 6 februari 2018

Een eerlijke zoektocht naar de relevantie van de Bijbel voor onszelf en de mensen om ons heen. Met predikant Paul Visser, politicus Jan Marijnissen, uit Frankrijk Harriëtte Smit, uit Duitsland Gerard de Wit met als debatleider Andries Knevel. Dit debat wordt gehouden in Amersfoort in de Bergkerk aan de Dr. A. Kuyperlaan 2. Info en aanmelden kan via www.gzb.nl/debat

 

David Kocijan komt naar Nederland

Met zijn programma Gospel According to Saxofoon reist David Cocijan de hele wereld door. Op uitnodiging van de Baptistenkerk in Steenwijk komt hij ook weer naar Nederland, waar hij 4 februari  om 10 uur zijn opwachting maakt.

Met zijn muziek vertelt hij op eigen wijze over het evangelie. Op initiatief van de vier kerken in Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl (de Vrije Zendingsgemeente, de Katholieke Kerk, de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk), die gezamenlijk de Week van Gebed voor de Eenheid der Christenen vorm geven, komt David met zijn optreden een prachtige afsluiting van de week van gebed verzorgen.

Zaterdag 3 februari a.s. komt David met zijn programma naar het sfeervolle kerkje van de Vrije Zendingsgemeente, Hoofdstraat 10 in Ossenzijl. De avond begint om half acht, de kerk is open vanaf kwart over zeven. maar wees op tijd want vol is vol. De toegang is gratis maar er zal wel een collecte zijn voor een bijdrage aan de kosten die David maakt.

Graag tot ziens.

 

Oproep…..

Zijn er in onze gemeente jongens en of meisjes in de leeftijd vanaf 7 jaar die 1 keer in de 2 weken zelfstandig met een  collectebusje willen lopen voor Compassion. Je mag dit ook samen doen met broertje, zusje, vriendinnetje of vriendje. Lijkt je dit leuk om te doen dan kun je je opgeven bij Mijntje Veenstra-Blaauw Burg. Kuiperslaan 89 Oldemarkt telno.0561-451394.

 

Opgeven gemeentedag

Beste broeders en zusters! Omdat het steeds maar blijkt dat het fijn is om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, anders dan anders, zijn we van plan om weer een gemeentedag te organiseren. Dit gaat gebeuren op zondag 11 maart D.V. na de morgendienst in Oldemarkt. Het is tijd om een revanche te nemen op de sjoelwedstrijd van enige tijd geleden. Ook zullen we weer met elkaar de maaltijd (verschillende soepen etc.) gebruiken. Opgeven tot en met 9 maart kan via de mail: info@bakkerijboogaard.nl of in de brievenbus bij bakkerij Boogaard. Graag met vermelding van naam en aantal personen.

 

AZC Luttelgeest

Bij de kledingverkoop in de schuur bij House of Joy zijn vrijwilligers nodig. Daar ik zelf al een paar maanden niet geweest ben, is mijn vraag": wie kan eens per maand op een donderdagmorgen helpen bij de kledingverkoop voor de vluchtelingen die

verblijven in het AZC te Luttelgeest? Inlichtingen Coba tel. 0561 477323.

 

IGSD:

Steeds meer moeite om rond te komen? Financiële problemen en/of schulden? Betalingsachterstanden?

Samen met u kijken we naar uw financiële situatie. Wanneer dat nodig is worden ook instellingen zoals Maatschappelijk Werk, Voedselbank en/of de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) benaderd. U kunt bellen of mailen voor informatie of een afspraak:

Tel. 0521-538996 (werkdagen 09.00 tot 16.00 uur)  –  E-mail: schuldhulpverlening@igsd-sw.nl Ook kunt u elke woensdag binnenlopen bij IGSD op het inloopspreekuur van 09.00-12.00 uur: Bezoekadres: De Vesting 11-13 te Steenwijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Catechese

Dinsdag 6 februari: Jeugd 14-16 jaar, 19.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 8 februari: Jeugd 12-14 jaar, 19.00 uur in de Ontmoeting.

 

Agenda

Dinsdag 6 februari: GGG bij Grietje Visser, Zwartehofslaan 27 Oldemarkt. Aanvang 09.45 uur

Dinsdag 6 februari: GGG bij mevr. W. Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 7 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 7 februari: Avond voor de wijkcontactwerkers in Paasloo. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 7 februari: GGG bij Edwin en Jelly Pen, de Hare 13. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 16 februari: Sirkelslag voor de jeugd van groep 8 t/m 16 jaar. Om 19.00 uur start in het parochiehuis. In de week van maandag 5 februari ontvangt de jeugd van 11 – 16 jaar een uitnodiging via school, catecheet of jeugdouderling. 

Zondag 11 maart: Gemeentedag

 

Tenslotte

Carpe Diem

Leer mij de kleine vreugden zien van elke dag,

de goedheid en de liefde en ’t begrijpen;

leer mij de zoete vruchten zien, die ‘k plukken mag,

en die Gij ook voor mij hebt laten rijpen.

 

Leer mij, om blij te zijn met ieder vriendelijk woord;

geef mij wat vrolijkheid, van binnen en van buiten;

en leer mij luist’ren, tot mijn hart U hoort

in ’t fluist’ren van de wind, in ’t vogelfluiten.

 

Leer mij, om blij te zijn met ’t bloeien van een roos,

met zoveel mooie, goede herinneringen;

laat mij gelukkig zijn in ’t werk, dat ik mij koos;

en vul mijn kinderhand met kleine dingen.

 

(Nel Benschop. Uit Gouddraad uit vlas)