Nieuws voor zondag 25 februari 2018

Kerkdiensten zondag 25 februari 2018

Zondag zijn is er een centrale dienst in Oldemarkt. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord.

Collecten: 1e Israël werkgroep, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Antje de Boer en Femke Pen

Beamer: Caitlyn Tietema

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

25 feb.          Wilfred Koers     0561 – 452206

4 mrt.

Fam. Kooij

0561-451964

11 mrt.

Jan Kroes

0561-452010

18 mrt.

Kees Weemstra

0561-451898

25 mrt.

Tineke Jansons

0521-522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten op zondag 11 februari (gezamenlijke dienst) waren als volgt:

KiA Missionair werk              :        € 112,85

Kerk                                        :        € 92,35

 

De collecte opbrengst bij de jeugddienst op 11 februari, was € 78,90 voor Compassion en

€ 38,45 voor de onkosten van de dienst.

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van 11 februari zijn bezorgd bij mevr. L. Siepel aan de Hoofdstraat en bij mevr. S Hoffmann aan de Hare, beide te Oldemarkt.

 

Giften

Mevr. L. Hetebrij ontving € 10,– voor het bloemenfonds. Gever/geefster: hartelijk dank!

 

Kerkbalans 2018

De enveloppen met de toezeggingen zijn weer opgehaald en geteld. Aan het eind van de telavond stond de teller aan toezeggingen op: € 53.526,= (Ter vergelijk toezeggingen 2017: € 56.550,=) Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ook willen we de vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en weer hebben opgehaald bedanken voor hun inzet. 

Met vriendelijke groet, Namens de Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris)

 

Oproep…..

Zijn er in onze gemeente jongens en of meisjes in de leeftijd vanaf 7 jaar die 1 keer in de 2 weken zelfstandig met een  collectebusje willen lopen voor Compassion. Je mag dit ook samen doen met broertje, zusje, vriendinnetje of vriendje. Lijkt je dit leuk om te doen dan kun je je opgeven bij Mijntje Veenstra-Blaauw Burg. Kuiperslaan 89 Oldemarkt tel.0561-451394.

 

Kerkhof Paasloo

Op 24 februari a.s. wordt er een aantal bomen geveld op het kerkhof.  Het wordt om verzekeringstechnische redenen door een professioneel bedrijf gedaan. Om de kosten niet de pan uit te laten rijzen doen we het opruimen zelf. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen helpen. We beginnen om 08.00 uur. Voor degene die wil helpen en degene die belang heeft bij het hout gaarne melden bij J. Kroes 0561-452010

Namens Coll. van Kerkrentmeesters:  Jan Kroes

 

Vakantie ds. Jans

Komende week is het voorjaarsvakantie en dat betekent dat onze voorganger ds. Jans vrij is. In voorkomende gevallen verzoeken wij u om contact op te nemen met één van de wijkouderlingen of de scriba.

 

Opgeven gemeentedag

Beste broeders en zusters! Omdat het steeds maar blijkt dat het fijn is om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, anders dan anders, zijn we van plan om weer een gemeentedag te organiseren. Dit gaat gebeuren op zondag 11 maart D.V. na de morgendienst in Oldemarkt. Het is tijd om een revanche te nemen op de sjoelwedstrijd van enige tijd geleden. Ook zullen we weer met elkaar de maaltijd (verschillende soepen etc.) gebruiken. Opgeven tot en met 9 maart kan via de mail: info@bakkerijboogaard.nl of in de brievenbus bij bakkerij Boogaard. Graag met vermelding van naam en aantal personen.

 

Hartland Vrouwenreis 24 april -2 mei 2018.

Het is alweer vijf jaar geleden dat ik enthousiast terug kwam van de Vrouwenreis naar Israël.

In april 2018 gaat er opnieuw een Vrouwenreis naar Israël, een aantal vrouwen uit Oldemarkt hebben zich al voor de reis aangemeld.

Het is een unieke ervaring. Henriet Poot gaat mee als  reisleidster en Ayalla Zion is onze gids.

“Ik ging om vrouwen daar te bemoedigen, maar ik kwam zelf bemoedigd terug”.

Ga mee op een verrassende ontdekkingsreis naar vrouwen in het Hartland van Israël. Bezoek het Bijbelse Shilo, Jeruzalem, geniet van het eten op een weergaloze plek aan de rand van de wildernis van Judea, vier de Sabbat met Joodse vrienden, luister naar de verhalen van de overlevenden van terreur en laat je verwennen  in een parfumfabriek, schoonheidssalon of een heerlijk glas wijn in de heuvels van Benjamin.

Altijd al kennis willen nemen van de gewoonten en tradities van het Joodse volk? Leer ze dan uit eerste hand van Joodse vrouwen.

Ga mee naar een Joodse school, ontmoet Israëlische kunstenaars en geniet van goede gesprekken in Jeruzalem.

Hartverwarmende vrouwen en plaatsen in het Bijbelse land met mensen om van te houden. Dus ga met ons mee ! U vindt meer informatie en u kunt zich aanmelden bij:  Relireizen / groepsreizen / CVI / Vrouwenreis 18002

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met mij op. Sonja Karssen (0521-360190 )

 

Agenda

Woensdag 28 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Zondag 11 maart: Gemeentedag

Dinsdag 20 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting

 

Tenslotte

Heer, ik weet het wel,

wat U voor mij deed.

U droeg een zwaar kruis:

míjn zonden, míjn leed.

 

Beschaamd geef ik toe,

ondanks dat ik het weet,

dat ik in de ‘drukte’

’t soms zomaar vergeet.

 

Heer, zet mij toch stil

en maak me weer klein

bij ’t wonder dat U

mijn Vader wilt zijn.

(Irma Moekestorm)