Nieuws voor zondag 21 januari 2018

Kerkdiensten zondag 21 januari 2018

Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Paasloo. Voorganger is ds. H. Poot uit Oosternieland. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en tienerdienst.

Collecten: 1e F.D. Roosevelthuis, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Oecumene.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Rosalie Jans.

 

Kerkdiensten zondag 28 januari 2018

Op deze zondag is er om 9.30 uur dienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. E.H. Jans.

Collecten: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Catechese en Educatie.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Beamer: Harman Tietema

 

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 30 januari is er een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Voorganger is ds. Jans. Aanvang 15.30 uur.

 

Pastoraat

Dhr. H. Los, Spinnerslaan in Paasloo, zou afgelopen week een operatie ondergaan, maar vanwege lekkage door de storm kon dit niet doorgaan.

 

In memoriam: Hinke Feenstra – Lulofs

´En Hij zei tot haar: Vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.´

Deze eerste woorden uit het Lukasevangelie stonden bovenaan het bericht van overlijden van Hinke Feenstra – Lulof, overleden op 12 januari 2018 op de leeftijd van 83 jaar, echtgenote van Taek Feenstra en samen woonachtig aan Klaas Muisstraat te Oldemarkt. Zaterdag 30 december jongstleden mochten ze te midden van hun geliefden, hun 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. Dat heeft ze heel bewust mee mogen maken.

Ze is in 1935 in Zwaagwesteinde geboren en groeide uit tot een vrouw die actief en kordaat in het leven stond, niet verlegen was ‘aangelegd’ en vasthoudend kon zijn. De invulling van haar leven was dan ook duidelijk een weerspiegeling van dat karakter. Zowel in het gezinsleven als in het maatschappelijk leven en kerkelijk leven was zij ‘present’ en actief betrokken. Het jarenlange bezoek aan de zomerzangavonden in Urk gaven een speciale band met het Urker Mannenkoor waar we in de dankdienst voor haar leven dan ook naar geluisterd hebben. De nabijheid van God werd dan bijzonder ervaren. Intense vreugde kenden ze samen, maar ook verdriet vanwege intens verlies. Dat trekt zijn sporen maar het geloof in de opgestane Heer bleef het fundament van hoop voor haar en hun leven. Tijdens de dienst hebben we stilgestaan bij Psalm 78:14, de trouwtekst over de leiding van God door een kolom van vuur en wolkkolom, die voor haar een levenstekst was geworden en Johannes 14:1-3 dat voor haar werkelijkheid werd op 12 januari jongsleden. In vertrouwen ging zij Hem tegemoet. Na de herseninfarct in maart jongstleden was er eerst nog de hoop dat ze weer naar huis mocht, maar het werd duidelijk dat dat niet meer mogelijk was. In de Lindestede in Wolvega heeft ze toen goede zorg mogen ontvangen waar ze samen zeer dankbaar voor waren.

‘Ik zal in het huis van de Heer verkeren tot in lengte van dagen’ zong David, de herder-koning. Hinke is vol vertrouwen ingegaan in het hemelse huis van de Heer dat voor haar een thuis mag zijn. Dhr. Feenstra wensen we heel veel sterkte toe en vooral ook Gods troostende nabijheid toe in het dragen van dit grote verlies. Ook voor hem is Hij ‘Tegenwoordig’.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

28 jan.     Arjen Jansons     0521 – 522090

4 febr.

Peter Dekker

0561-451538

11 feb.

Fam. van Eijck

0561-451343

18 feb.

Fam. Wicherson

0561-452336

25 feb.

Wilfred Koers

0561-452206

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten op zondag 7 januari waren als volgt:

                                   Oldemarkt

Zending                      € 115,50

Kerk                           €  95,90

 

Bloemen

Afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij mevr. Kinderdijk en mevr. Dijs, beiden waren in december jarig. Ook bij mevr. Limburg werden bloemen gebracht.

 

Giften

Mevr. Elzenaar ontving drie maal een gift van € 10,–  bestemd voor gebouw Paasloo, De Herberg en de diaconie. Mevr. Kramer ontving € 10,– voor de kerk van Paasloo, € 10,– voor Compassion en nogmaals € 10,– voor de kerk. Fam. Doeve ontving € 5,– voor het bloemenfonds. Een gift van € 25,– voor Compassion mocht door mevr. M. Veenstra in ontvangst worden genomen en tenslotte € 10,– voor de diaconie via mevr. M. Kousbroek. Allen hartelijk dank voor uw gift.

 

Zendingsbusje

Het zendingsbusje van mevr.h.de boer in de landerijen is weer geleegd en er zat een mooi bedrag in van 80,58! Alle gevers en geefster hartelijke dank! De opbrengst is bestemd voor compassion.

 

Lied van de maand  januari 2018

Zaterdagmiddag 27 januari 2018 om 15.30 uur oefenen wij in De Ontmoeting voor het Lied van de maand. Het is de laatste keer en wij willen iedereen die in het verleden heeft meegedaan met het Lied van de maand uitnodigen om met ons mee te doen. Onder het genot van een kopje koffie/thee zullen wij o.a. terugblikken op 21 jaar Lied van de maand. Ook gaan we het Lied van de maand januari 2018 oefenen: Lied 997 “-en vele duizenden, ontheemd, (…)”. De tekst is van Herman G. Stuempfle jr (o.a. predikant te Baltimore) en de muziek is van Perry Nelson (operazanger en kerkmusicus). Het lied is ontstaan in 1996 als antwoord op verschillende gebeurtenissen: etnische zuiveringen in de Balkan, de nasleep van de bomaanslag in Oklahoma City, het openbaar worden van kindermisbruik, de algemene situatie in de wereld. Voor al deze angsten is de enige hoop de vrede die God biedt.

De naam van de melodie ‘Pace mio dio’ betekent: Vrede, mijn God.

Het lied is een gebed om gerechtigheid. Zondag 28 januari 2018 zal dit lied voor de dienst geoefend worden met de gemeente. Henk Braad en Vrouwkje Visserman-Winters.

 

Vooraankondiging gemeentedag

Beste broeders en zusters! Omdat het steeds maar blijkt dat het fijn is om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, anders dan anders, zijn we van plan om weer een gemeentedag te organiseren. Dit gaat gebeuren op D.V. zondag 11 maart na de morgendienst in Oldemarkt. Het is tijd om een revanche te nemen op de sjoelwedstrijd van enige tijd geleden. Ook zullen we weer met elkaar de maaltijd (verschillende soepen etc.) gebruiken. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda zodat deze gemeentedag niet in de soep loopt! Nadere informatie volgt.

 

Bericht GZB: Debatavond “Ik geloof het wel” op dinsdag 6 februari 2018

Een eerlijke zoektocht naar de relevantie van de Bijbel voor onszelf en de mensen om ons heen. Met predikant Paul Visser, politicus Jan Marijnissen, uit Frankrijk Harriëtte Smit, uit Duitsland Gerard de Wit met als debatleider Andries Knevel. Dit debat wordt gehouden in Amersfoort in de Bergkerk aan de Dr. A. Kuyperlaan 2. Info en aanmelden kan via www.gzb.nl/debat

 

Concert Jeduthun

Op zondag 28 januari om 14.30 uur geeft Christelijke Muziekvereniging Jeduthun een nieuwjaarsconcert. U wordt van harte uitgenodigd in de Hervormde kerk in Oldemarkt. De jeugd zal ook van zich laten horen. Komt u ook?

 

Bericht/oproep van Timon (SGJ Pleegzorg):  Pleegouder worden?
Timon is een christelijke instelling voor jeugdhulp. We geloven in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis? Op D.V. 24 januari 2018 wordt in Zwolle een informatieavond over pleegzorg gehouden. De informatieavond vindt plaats in de Ichthuskerk, Campherbeeklaan 69 te Zwolle.
Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over pleegzorg en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden voor de informatieavond kan via:
http://www.timon.nl/pleegouders/informatieavonden/

 

Week van Gebed 2018

De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018. Dit jaar komt het materiaal uit Caribisch gebied. Centraal staat het thema “bevrijding”. De tekst is uit Exodus 15: 1-21 waarin gesproken wordt over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht. Hieraan heeft de projectgroep van Missie Nederland en Raad van Kerken het thema ontleend “Recht door Zee”,  verwijzend naar de uittocht van Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid.

Net als vorig jaar  werken alle 4 kerkgenootschappen in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo samen om de gebedsdiensten vorm te geven. Er is nu ook materiaal beschikbaar voor de basisscholen en kindernevendiensten zodat ook met de kinderen de Week van Gebed aandacht gegeven kan worden. Je kunt je zorgen hebben in je persoonlijk leven. Je kunt je vragen hebben bij de traagheid in kerkelijke eenheid. Je kunt twijfels hebben of de samenleving ooit werkelijk voor recht en gerechtigheid zal kiezen. Bij al die aanvechtingen bemoedigt de tekst ons. Laten we die ene stap richting de Schelfzee dan maar zetten. Met elkaar, wereldwijd.

De gebedsdiensten beginnen steeds om 19.30 uur en nemen een half uur tot drie kwartier tijd. Zij vinden volgens onderstaand schema plaats. De voorbereidingsgroep heeft besloten om tijdens de diensten te collecteren voor International Justice Mission. Een organisatie die zich inzet tegen slavernij en mensenhandel. Hun activiteiten sluiten prachtig aan bij het centrale thema. We hopen op een grote deelname.

Zondag 21 januari:                 Start van Week van Gebed in alle kerken

Maandag 22 januari:              Vrije Zendingsgemeente te Ossenzijl                                                                                  

Voorganger: Dhr. G. de Haan

Dinsdag 23 januari:                Katholieke Kerk Oldemarkt             

Voorgangers: Mevr. A. Groenewoud en Dhr. B. Jurna.

Woensdag 24 januari:            Hervormde Kerk Oldemarkt             

Voorganger: Ds. E. Jans

Donderdag 25 januari:           Gereformeerde Kerk Oldemarkt      

Voorganger: Dhr. J. ter Horst

Vrijdag 26 januari:                 Hervormde Kerk Paasloo                                                                                                    

Voorganger mevr. H. Kramer           

Zondag 27 januari:                 Afsluiting Week van Gebed in alle kerken.

Meer informatie ? zie www.missienederland.nl/wvgthema of www.raadvankerken.nl

 

David Kocijan komt naar Nederland

Met zijn programma Gospel According to Saxofoon reist David Cocijan de hele wereld door. Op uitnodiging van de Baptistenkerk in Steenwijk komt hij ook weer naar Nederland, waar hij 4 februari  om 10 uur zijn opwachting maakt.

Met zijn muziek vertelt hij op eigen wijze over het evangelie. Op initiatief van de vier kerken in Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl (de Vrije Zendingsgemeente, de Katholieke Kerk, de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk), die gezamenlijk de Week van Gebed voor de Eenheid der Christenen vorm geven, komt David met zijn optreden een prachtige afsluiting van de week van gebed verzorgen.

Zaterdag 3 februari a.s. komt David met zijn programma naar het sfeervolle kerkje van de Vrije Zendingsgemeente, Hoofdstraat 10 in Ossenzijl. De avond begint om half acht, de kerk is open vanaf kwart over zeven. maar wees op tijd want vol is vol. De toegang is gratis maar er zal wel een collecte zijn voor een bijdrage aan de kosten die David maakt.

Graag tot ziens.

 

Agenda

Maandag 22 januari: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 23 januari: GGG om 9.45 uur bij Familie Timmermans, Bergsteinlaan 96, Tuk.

Dinsdag 23 januari: Groeigroep Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16. Aanvang 20.00 uur

Woensdag 24 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 24 januari: GGG bij…. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 27 januari: Oefenen Lied van de Maand. Aanvang 15.30 uur in de Ontmoeting.

Maandag 29 januari: Inleveren kopij Kerkklanken.

Vrijdag 16 februari: Sirkelslag voor de jeugd van groep 8 t/m 16 jaar. (dit is anders dan de landelijke datum). Nadere informatie volgt, maar houd deze datum alvast vrij!!

Zondag 11 maart: Gemeentedag

20 januari t/m 2 februari: actie Kerkbalans

 

Ik ben die Ik ben

Als U met ons bent alle dagen

en gezegd hebt:

“Ik ben die Ik ben

en zal zijn

die Ik zijn zal”

als U in uw woord

ons zoveel kracht geeft tot geloven

Wie zal dan ons brandend hart nog kunnen doven?

(Coby Poelman-Duysterwinkel)