Nieuws voor zondag 18 februari 2018

Kerkdiensten zondag 18 februari 2018

Zondag zijn er twee kerkdiensten nl. om 9.30 uur in Paasloo en om 11.00 uur in Oldemarkt. In Oldemarkt is er medewerking van het Muziekteam. Beide diensten staan onder leiding van ds. E.H. Jans.

Collecten: 1e St. Vrienden van de Hoop, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas (Oldemarkt): Hennie Oord en Linde de Graaf

Beamer: Hans Bult

 

Collecte d.d. 18 februari 2018: Stichting Vrienden van De Hoop.

De Hoop helpt! Ook bij psychiatrische problemen.

De Hoop biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen bij diverse algemene psychiatrische problematiek zoals stemmingsproblemen, angststoornissen, psychotische stoornissen, eetstoornissen en moeilijkheden rond identiteit, intimiteit en relaties. In Dordrecht biedt De Hoop klinische behandeling en in Houten, Rotterdam en Dordrecht kan men terecht voor hulp in de vorm van behandelgesprekken. Kijk voor meer informatie op www.dehoop.org

 

Pastoraat

Mevr. Kuiper-Oord heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen met een lichte hartinfarct. Laten we bidden voor herstel.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

18 feb.     Fam. Wicherson            0561 – 452336

25 feb.     Wilfred Koers               0561 – 452206

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten op zondag 4 februari waren als volgt:

                                                           Paasloo

Diaconie                                             € 89,45

College van Kerkrentmeesters           € 60,35

Catechese en Educatie                       € 61,80

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van 4 februari zijn bezorgd bij dhr. H. Los aan de Spinnerslaan te Paasloo en bij mevrouw Gerda Koning aan de Oosterschie te Oldemarkt.

 

Kerkbalans 2018

De enveloppen met de toezeggingen zijn weer opgehaald en geteld. Aan het eind van de telavond stond de teller aan toezeggingen op: € 53.526,= (Ter vergelijk toezeggingen 2017: € 56.550,=) Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ook willen we de vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en weer hebben opgehaald bedanken voor hun inzet. 

Met vriendelijke groet, Namens de Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris)

 

Oproep…..

Zijn er in onze gemeente jongens en of meisjes in de leeftijd vanaf 7 jaar die 1 keer in de 2 weken zelfstandig met een  collectebusje willen lopen voor Compassion. Je mag dit ook samen doen met broertje, zusje, vriendinnetje of vriendje. Lijkt je dit leuk om te doen dan kun je je opgeven bij Mijntje Veenstra-Blaauw Burg. Kuiperslaan 89 Oldemarkt tel.0561-451394.

 

Kerkhof Paasloo

Op 24 februari a.s. wordt er een aantal bomen geveld op het kerkhof.  Het wordt om verzekeringstechnische redenen door een professioneel bedrijf gedaan. Om de kosten niet de pan uit te laten rijzen doen we het opruimen zelf. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen helpen. We beginnen om 08.00 uur. Voor degene die wil helpen en degene die belang heeft bij het hout gaarne melden bij J. Kroes 0561-452010

Namens Coll. van Kerkrentmeesters:  Jan Kroes

 

Geluidsinstallatie Oldemarkt

Doordat het geluid in Oldemarkt nog niet optimaal is, zullen er op dinsdag 20 februari enkele aanpassingen gedaan worden. Wij doen hierbij een oproep aan mensen die nu niet helemaal tevreden en mensen die slechthorend zijn om dinsdag 20 februari om 11.00 uur aanwezig te zijn, zodat het geluid op de juiste manier ingeregeld kan worden. Graag zien we dat er zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Namens het College van Kerkrentmeesters,

Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris)

 

Opgeven gemeentedag

Beste broeders en zusters! Omdat het steeds maar blijkt dat het fijn is om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, anders dan anders, zijn we van plan om weer een gemeentedag te organiseren. Dit gaat gebeuren op zondag 11 maart D.V. na de morgendienst in Oldemarkt. Het is tijd om een revanche te nemen op de sjoelwedstrijd van enige tijd geleden. Ook zullen we weer met elkaar de maaltijd (verschillende soepen etc.) gebruiken. Opgeven tot en met 9 maart kan via de mail: info@bakkerijboogaard.nl of in de brievenbus bij bakkerij Boogaard. Graag met vermelding van naam en aantal personen.

 

Hartland Vrouwenreis 24 april -2 mei 2018.

Het is alweer vijf jaar geleden dat ik enthousiast terug kwam van de Vrouwenreis naar Israel.

In april 2018 gaat er opnieuw een Vrouwenreis naar Israel, een aantal vrouwen uit Oldemarkt hebben zich al voor de reis aangemeld.

Het is een unieke ervaring. Henriet Poot gaat mee als  reisleidster en Ayalla Zion is onze gids.

“Ik ging om vrouwen daar te bemoedigen, maar ik kwam zelf bemoedigd terug”.

Ga mee op een verrassende ontdekkingsreis naar vrouwen in het Hartland van Israel. Bezoek het Bijbelse Shilo, Jeruzalem, geniet van het eten op een weergaloze plek aan de rand van de wildernis van Judea, vier de Sabbat met Joodse vrienden, luister naar de verhalen van de overlevenden van terreur en laat je verwennen  in een parfumfabriek, schoonheidssalon of een heerlijk glas wijn in de heuvels van Benjamin.

Altijd al kennis willen nemen van de gewoonten en tradities van het Joodse volk? Leer ze dan uit eerste hand van Joodse vrouwen.

Ga mee naar een Joodse school, ontmoet Israëlische kunstenaars en geniet van goede gesprekken in Jeruzalem.

Hartverwarmende vrouwen en plaatsen in het Bijbelse land met mensen om van te houden. Dus ga met ons mee ! U vindt meer informatie en u kunt zich aanmelden bij:  Relireizen / groepsreizen / CVI / Vrouwenreis 18002

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met mij op. Sonja Karssen (0521-360190 )

 

Zendingsbusje

Het zendingsbusje van Joran Spijker bevatte weer een mooi bedrag van 20,60 euro!

Dit gaat weer naar de sponsorkinderen van Compassion, die wij als gemeente jaarlijks sponseren. Alle gevers en geefsters hartelijke dank!

Ook Joran hartelijk dank voor al de jaren dat jij met het zendingsbusje op pad ging voor dit goede en belangrijk doel. Namens Diaconie, Mijntje.Veenstra-Blaauw.

 

Agenda

Dinsdag 20 februari: GGG Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 20 februari: Vergadering college van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 21 februari: GGG bij fam. Harteveld, Hoofdstraat 71. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 11 maart: Gemeentedag

Dinsdag 20 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting

 

Catechisatie

Dinsdag 20 februari:       Catechisatie 12+ in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur

Donderdag 22 februari:   Catechisatie 14+ in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 23 februari:         Jongeren alpha in de Ontmoeting. Aanvang 18.30 uur.

 

Ochtendgebed

Ik word stil God, bij U

als ik mij situeer

op een plekje, waar satan niet komt.

In die stille, reine atmosfeer

zit ik in rust bij U neer,

waar ’t rumoer van de wereld verstomt.

Al mijn noden en zorgen

raken hier hun ‘angels’ kwijt.

Een beker boordevol troost hebt U mij bereid.

Zo dicht in Uw nabijheid,

omringd door Uw trouw, bemoedigd, bevrijd van de druk en de rouw.

In liefde opgeheven door Uw sterke vaderarm,

komt mijn hoop tot nieuw leven.

’t Koude hart wordt weer warm.

Een golf van Uw vrede spoelt mij tegemoet

Heer Jezus, Uw licht is een lamp voor mijn voet.

O, Woord mij gegeven, dat wonderen doet.

Ik loop vol verwachting

deez’ dag tegemoet!

(Lydia Dorlas)