Nieuws voor zondag 14 januari 2018

Kerkdiensten zondag 14 januari 2018

Op deze zondag is er om 9.30 uur een gezinsdienst in Paasloo. Voorganger is ds. Jans.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Antje de Boer en Femke Pen

 

Om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst met de Vrije Zendingsgemeente in gebouw Rehoboth.

 

’s Avonds is er in Oldemarkt een dienst van genezing en bemoediging. Voorganger is ds. Jans en het muziekteam verleent haar medewerking.

 

Pastoraat

Johannes v/d Veen is vorige week enkele dagen in het ziekenhuis geweest voor een operatie aan zijn knie. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis.

Aly Kuper heeft vorige week een spier in haar knie gescheurd. Vrijdag jl. is ze weer naar het ziekenhuis geweest om te kijken of en hoe het herstelt. Inmiddels is Aly binnenshuis weer een beetje mobiel (met krukken).

 

!!!Oppas!!!

Omdat er dit jaar een aantal oppassers mee stoppen zijn we dringend op zoek naar nieuwe mensen die af en toe een keer willen oppassen op zondagochtend. Ben u vader, moeder, opa, oma, tiener of lijkt het u gewoon leuk om op te passen, graag melden bij Johannes van der Veen, 0561 451685 of 06 42215305.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

21 jan.    Miep Weemstra    0561 – 451898

28 jan.   Arjen Jansons        0521 – 522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengst tijdens de oecumenische adventsviering van zondag 3 dec. 2017, die bestemd is voor het werk van Sjoukje de Wit en haar medisch team in Zuid Soedan, is totaal € 391,70.

 

De collecteopbrengsten op zondag 10 december waren als volgt:

Oldemarkt                  Paasloo

Roemenië                                           € 28,70                       € 94,25

College van Kerkrentmeesters           € 25,70                       € 74,10

Pastoraat                                            € 17,00                       € 69,97

 

De collecteopbrengsten op zondag 17 december waren als volgt:

Oldemarkt     

Diaconie                                             € 82,90

College van Kerkrentmeesters           € 72,05

Instandhouding gebouwen                € 71,10

 

In de gezamenlijke (zang)dienst met de Vrije Zendingsgemeente is € 143,90 opgehaald, bestemd voor KIA, kinderen in de knel.

 

De collecteopbrengsten op zondag 24 december waren als volgt:

Oldemarkt     

Diaconie                                             € 107,85

College van Kerkrentmeesters           €   71,50

Instandhouding gebouwen                €   66,20

 

Kerstnachtdienst (Compassion)         € 416,–

 

 

De collecteopbrengsten op maandag 25 december Eerste Kerstdag waren als volgt:

Oldemarkt     

Kinderen in de Knel                          € 128,50

College van Kerkrentmeesters           €  101,25

Instandhouding gebouwen                €    93,26

 

De collecteopbrengsten op zondag 31 december waren als volgt:

Diaconie                                             € 81,55

College van Kerkrentmeesters           € 61,81

Eindejaarscollecte                              € 70,25

 

Avonddienst met GK:                                   Oldemarkt     

Diaconie                                             € 53,20

College van Kerkrentmeesters           € 45,10

Eindejaarscollecte                              € 53,90

 

Bloemen

Op 10 december zijn er bloemen gebracht bij mevr. Hoffman aan de Hare te Oldemarkt en bij familie E. de Boer in Paasloo.

Op 17 december zijn de bloemen bezorgd bij dhr. T. Jongschaap aan de Hoofdstraat te Oldemarkt.

24 december is de bloemengroet bezorgd bij mevr. Doeve aan de Krimpe en Eerste Kerstdag kreeg dhr. H. de Jonge (Oosterschie) een groet vanuit de gemeente.

31 december ging de bloemengroet naar dhr. Tj. de Boer op de Hare.

Verder zijn er in de afgelopen periode bloemen gebracht bij fam. De Graaf in Paasloo en bij Grietje Bakker, eveneens in Paasloo.

 

Giften

Mevr. Elzenaar ontving twee maal € 10,– voor de diaconie. Fam. Wicherson ontving € 10,– voor de kerkrentmeesters. Mevr. J. van Beek ontving € 5,– en € 10,– voor de diaconie en eveneens € 5,– en € 10,– voor het bloemenfonds. Mevr. Weemstra ontving € 10,– voor Compassion. Mevr. Doeve mocht twee giften van € 10,– en een gift van € 5,– in ontvangst nemen voor de kerk. Mevr. Karssen ontving € 10,– voor het bloemenfonds. Hennie Boltjes ontving eveneens € 10,– voor het bloemenfonds. Allen hartelijk dank voor uw gift.

 

Gespreksavond voor (jonge) ouders

A.s. dinsdag 16 januari wordt er weer een gespreksavond voor (jonge) ouders gehouden. We beginnen om 20.00 uur in de Ontmoeting. Het zal gaan over (het gebruik) van kinderbijbels. Misschien leuk als je de kinderbijbel(s) meeneemt die je thuis gebruikt… Heidi Kramer-de Jong

 

Lied van de maand

Op zondag 28 januari 2018 zullen wij voor de laatste keer een Lied van de maand zingen. Na ruim 21 jaar en meer dan 150 liederen gaan we stoppen. Iedereen die in al die jaren met ons heeft meegezongen is van harte uitgenodigd om deze laatste keer ook weer mee te doen. Welk lied het wordt is op dit moment nog niet bekend, maar noteer vast in uw agenda dat wij zaterdagmiddag 27 januari om 15.30 uur in de Ontmoeting gaan oefenen. We doen dit onder het genot van een kopje koffie/thee en het ophalen van herinneringen. Tot dan. Henk Braad en Vrouwkje Visserman

 

Vooraankondiging gemeentedag

Beste broeders en zusters! Omdat het steeds maar blijkt dat het fijn is om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, anders dan anders, zijn we van plan om weer een gemeentedag te organiseren. Dit gaat gebeuren op D.V. zondag 11 maart na de morgendienst in Oldemarkt. Het is tijd om een revanche te nemen op de sjoelwedstrijd van enige tijd geleden. Ook zullen we weer met elkaar de maaltijd (verschillende soepen etc.) gebruiken. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda zodat deze gemeentedag niet in de soep loopt! Nadere informatie volgt.

 

Zendingsbusje

Het zendingsbusje van mevr.h.de boer in de landerijen is weer geleegd en er zat een mooi bedrag in van 80,58! Alle gevers en geefster hartelijke dank! De opbrengst is bestemd voor compassion.

 

Bericht/oproep van Timon (SGJ Pleegzorg):  Pleegouder worden?
Timon is een christelijke instelling voor jeugdhulp. We geloven in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis? Op D.V. 24 januari 2018 wordt in Zwolle een informatieavond over pleegzorg gehouden. De informatieavond vindt plaats in de Ichthuskerk, Campherbeeklaan 69 te Zwolle.
Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over pleegzorg en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden voor de informatieavond kan via:
http://www.timon.nl/pleegouders/informatieavonden/

 

Agenda

Maandag 15 januari: Diaconievergadering.

Dinsdag 16 januari: Vergadering college van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 16 januari: Gespreksavond (jonge) ouders. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 17 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 17 januari: Consistorievergadering.

Maandag 22 januari: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 23 januari: Groeigroep Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16. Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 27 januari: Oefenen Lied van de Maand. Aanvang 15.30 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 16 februari: Sirkelslag voor de jeugd van groep 8 t/m 16 jaar. (dit is anders dan de landelijke datum). Nadere informatie volgt, maar houd deze datum alvast vrij!!

Zondag 11 maart: Gemeentedag

 

20 januari t/m 2 februari: actie Kerkbalans

 

Nieuwjaarsgebed

Dank u Heer,

U geeft een gloednieuw jaar

geef me de wijsheid

zodat ik een vriend kan zijn

geef me een oog

zodat ik nood om me heen zal zien

geef me geduld

zodat ik kan volhouden

geef me dagen

die gevuld worden met uw liefde

geef me handen

die zegenen

geef me armen

die omhelzen

geef me een hart

dat liefheeft

zoals U

mij liefheeft

mij omhelst

mij zegent

iedere dag weer

Amen.

(overgenomen van www.hervormdvriezenveen.nl)