Liturgieën voor zondag 9 september

Thema voor de diensten: “Over roeping gesproken’’

 

Liturgie Paasloo

LIED 98: 1 & 3

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

LIED 274

Gebod en gebed

LIED 976

LEZEN: Gen.1:26-28, Ex.19:3-6 & I Kor.1:4-9

PREEK

LIED 840

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

LIED 146c: 1, 3 & 7

Liturgie Oldemarkt

Welkom & afkondigingen

OPWEKKING 573 U bent welkom

Stil gebed, bemoediging en groet.

OPWEKKING 797 Breng ons samen

Gebod & gebed

NLB 832 Geroepen om op weg te gaan

Wij gaan voor even uit elkaar

LEZEN: Gen.1:26-28, Ex.19:3-6 & I Kor.1:4-9

Verkondiging

OPWEKKING 687 Heer wijs mij uw weg

Dankgebed & voorbede

Collecte (tijdens collecte videoclip)

OPWEKKING 346 Maak ons tot een stralend licht voor de volken Zegen