Liturgieën voor zondag 12 september 2021

Liturgie ochtenddienst

Aanvang 09.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Thema: ‘Macht’

Woord van welkom

Lied 107: 1 & 4

Bemoediging en groet – Klein Gloria (Lied 195)

Lied 868: 1, 2 & 5

Gebod & gebed

Lied 283: 1, 2 & 3

Schriftlezing: Daniël 7:1 – 14, Lukas 22:24 – 27

Lied 664: 1 & 3

Preek: ‘Macht’

Lied 858

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Lied 305

Zegen, beantwoord met Lied 415:3

Liturgie Praise- en voorbededienst

Aanvang 19.00 uur.

M.m.v. het muziekteam
Thema: Verwachting

Welkom, bemoediging en groet

Lofprijzing Opwekking 784

Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

Refrein:

Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

(Refrein)

Halleluja, U bent Koning, )
Halleluja, Majesteit. ) 2x
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. )

Refrein

Gebed

Bemoediging en Aanbidding

Opwekking 391

Welkom, Heil’ge Geest van God,
waai over ons.

Maak onze harten rein.
O, welkom, Heil’ge Geest van God,
waai over ons.
Maak onze harten rein.

Zoals koren op het veld
wordt bewogen door de wind,
buigen wij ons voor uw kracht,
opdat Uw Geest het werk begint.
Welkom…

Schenk Uw levensadem, Heer,
want wij buigen voor U neer.
Laat geen angst of trots bestaan
en maak ons Heilig in Uw naam.
Welkom…..

Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen. (2x)
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein (2x)

Opwekking 539

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
die nu in U gelooft.

Lezing en verkondiging

Opwekking 558

Wij zijn als adem, U was er altijd,
Heer van de eeuwen, God van de tijd.
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,
heersend met liefde en majesteit.

Refrein:


Heilig, heilig, Heer God almachtig,
waardig is het bloed van het Lam.
Hoogste eer, aanbidding en glorie
voor uw grote naam, voor uw grote naam.

Wij zijn gebroken, U bent de Maker,
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt.
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen,
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

(Refrein 2x)

Dienst van gebeden

– Dankzegging

– Persoonlijke voorbede

– Dankgebed

NLB 1006 Onze Vader

Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Wegzending en zegen