Liturgie voor zondag 27 oktober 2019

Welkom en mededelingen

Samenzang: Lied 24: 1, 2, 3  (De aarde en haar volheid zijn)

Bemoediging en groet

Aanvangstekst

Samenzang: Lied 705: 1 en 3 Ere zij aan God de Vader

Woorden die ons leven richting geven (Johannes 3: 16-21 en 12:46)

Samenzang: Lied 221: 1 en 2 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Gebed

Samenzang: Lied 221: 3 (Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft)

Kinderen

Kinderlied:

  Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing : Johannes 9

Samenzang:  Lied 302: 1 en 2 (God in den hoog’alleen zij eer)

Verkondiging

Samenzang: Lied 146C: 3, 6 en 7 (Welgelukzalig is ieder te noemen)

Gebed

Collecte         

Slotlied: Lied 415: 1 en 2 (Zegen ons, Algoede)

Zegenbede

Lied: 415: 3