liturgie zondag 8 april 2018

Gezinsdienst ‘Meten is weten – over de liefde van God’

INTOCHTSLIED: Lied 84a NLB Wat hou ik van uw huis

Bemoediging & Groet

ZINGEN:

Jezus roept hier mensen samen (NLB 975, couplet 1 + 3)

– Zie de zon, zie de maan (Lied 8b NLB)

Gebed

Intro thema

– De kids gaan met de meetlat aan de slag.

– Laatste opdracht: het meten van ‘liefde’

– Verhaal over meten van liefde: Raad eens hoeveel ik van je houd

ZINGEN:  Voor uw liefde Heer, Jezus, dank U wel (Lied 60 bundel Opwekking)

Voor uw liefde, Heer Jezus

1

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.

Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer.

O, Heer, wij prijzen uwe naam!

 

2

Voor uw woord van genade, dank U wel.

Voor uw woord van genade, dank U wel.

Heer, U maakte ons vrij. In uw kracht overwinnen wij.

O, Heer, wij prijzen uwe naam!

 

3

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.

Vul ons hart voor altijd, met uw liefde en heerlijkheid.

O, Heer, wij prijzen uwe naam!

 

4

U bent heilig, heilig, heilig Heer.

U bent heilig, heilig, heilig Heer.

Machtig God, zie ons staan, neem ons lied als een lofzang aan.

O, Heer, wij prijzen uwe naam!

 

5

Maranatha, Heer Jezus, kom terug.

Maranatha, Heer Jezus, kom terug.

Wij verwachten U, Heer. Hoor wij bidden: Kom haastig weer!

O, Heer, wij prijzen uwe naam!

 

OVERDENKING n.a.v. Psalm 103 & I Joh. 4:7-12

 

ZINGEN: Jezus’ liefde is zo wonderbaar

Jezus’ liefde is zo wonderbaar

Jezus’ liefde is zo wonderbaar

Jezus’ liefde is zo wonderbaar,

zo wonderbaar goed!

 

Zo hoog, je kunt er niet overheen,

Zo laag, je kunt er niet onderdoor,

Zo wijd, je kunt er niet rond omheen,

O liefde zo groot!

 

Jesus’ love is so wonderfull

Jesus’ love is so wonderfull,

Jesus’ love is so wonderfull,

o wonderfull love!

 

So high, you can’t get over it,

So deep, you can’t get under it,

So wide, you can’t get around of it,

O wonderfull love!

 

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

Collecte

Slotlied: Heer uw licht en uw liefde schijnen (Lied 382 ELB)

1

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen

Jezus licht van de wereld vernieuw ons

levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons

schijn in mij, schijn door mij

 

Refrein:

Kom Jezus kom

vul dit land met Uw heerlijkheid

Kom heilge geest stort op ons Uw vuur

Zend Uw rivier

laat Uw heil heel de aard vervullen

Spreek Heer Uw woord dat het licht overwint!

 

2

Heer ik wil komen in Uw nabijheid

uit de schaduwen in Uw heerlijkheid

door het bloed mag ik U toebehoren

leer mij toets mij Uw stem wil ik horen

schijn in mij, schijn door mij

(refrein)

 

3

Staan wij oog in oog met U Heer

daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven

U volmaakt wie volkomen zich geven

schijn in mij, schijn door mij

(refrein)