Liturgie zondag 7 oktober 2018

LIED 33: 1 & 8

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

LIED 868: 1, 2 & 5

Gebod en gebed

ZINGEN:

Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam

Hoog verheven en vol van kracht,

Heerlijk is uw Naam.

Jezus, Jezus, Heerlijk is uw Naam

Heilig Lam van God, heilig Lam van God,

Dat de zonde der wereld droeg.

Heilig Lam van God.

Jezus, Jezus, Heilig Lam van God.

Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer,

Alle macht en heerlijkheid.

Alle lof en eer.

Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer.

De kinderen gaan naar de eigen viering. Bij het uitgaan zingen we:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

 

LEZEN: Jesaja 62:1-12

PREEK: ‘Mijn verlangen en mijn bruid’

Tekst: Jesaja 62:4: ‘‘Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer ‘troosteloos oord’, maar je zult heten ‘Mijn verlangen’ en je land ‘Mijn bruid’. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.’

LIED 176: 1, 2 & 3

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

COLLECTES

Tijdens de collecte hoort u Jeruzalem stad van goud,  gezongen door Christian Verwoerd

LIED 194 Evangelische Liedbundel

Er is een stad voor vriend en vreemde

diep in het bloemendal,

er is een mens die roept om vrede,

die mens roept overal:

Refrein:

Jeroesjalaim, stad van God,

wees voor de mensen een veilig huis.

Jeroesjalaim, stad van vrede,

breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen

voorbij het dodendal,

er is een vader met zijn zonen,’’

zij roepen overal:

(Refrein)

Er is een tafel om te eten

voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,

dat volk roept overal

(Refrein)

Er is een wereld zonder grenzen,

zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,

dat hoor je overal:

(Refrein)

ZEGEN

Na de dienst koffiedrinken in De Ontmoeting met een  presentatie van de vrouwenreis naar Israël van de  werkvakantie van Aron Bouwer in Israël

 

Toelichting collectes:

De eerste collecte in de dienst is bestemd voor de kibboetsgemeenschap Rechalim, gelegen op 15 km afstand van Shilo, waar de tabernakel 400 jaar gestaan heeft. De bewoners kennen een goede samenwerking met de Arabische bevolking in de omgeving. Tegelijkertijd zijn zij helaas hun eigen veiligheid afhankelijk van o.a. camerabewaking omdat er concrete dreiging is van aanslagen – een aantal pogingen daartoe zijn in het recente verleden verijdeld. De opbrengst van de collecte van deze zondag is bedoeld voor die delen van de groeiende gemeenschap die onbewaakt zijn en welke zich – helaas – in een gevaarlijke situatie bevinden.

De uitgangscollecte is bestemd voor de gaarkeukens van Hineni in Jeruzalem:

Veel mensen denken dat Israël een heel rijk land is, maar ze vergeten dat er ook een heleboel arme mensen wonen. Het zijn vaak Joodse gezinnen die vanuit Ethiopië, India of Oekraïne naar Israël komen. Ze hebben vaak nog net genoeg geld om naar het Beloofde Land te komen, maar eenmaal daar verdienen ze niet genoeg om elke dag eten te kunnen kopen.

Voor deze mensen zijn er in Israël gaarkeukens. Eén van de gaarkeukens is die van Hineni in Jeruzalem. Bevolkingsgroepen waaronder de armoede extra hoog is: kinderen, ultraorthodoxe Joden, Arabieren en ouderen, met name overlevenden van de Holocaust