Liturgie Zondag 7 april 2019

Liturgie: Geven brengt leven

Lied 119: 1, 66

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 833 (2x)

Gebed

Lied 575: 1

Gebed voor de opening van de Schrift

Terwijl kinderen weggaan zingen we:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Evangelielezing: Johannes 12: 20-30

Lied 547: 1, 3, 5

Tweede Schriftlezing: I Petrus 2: 20b-25

Evangelische liedbundel 118

Preek

Lied 650

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Inzameling van de gaven

Lied 978: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen (gezongen amen)