Liturgie zondag 4 februari 2018

 

INTOCHTSLIED: LIED 105: 1 & 3

 

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

 

LIED 975

 

GEBODEN & GEBED

 

Met de kinderen: Mijn Vader, dank U wel

Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent,

dat U al mijn gedachten en verlangens kent,

dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.

Mijn Vader, dank U wel!

 

Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,

dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,

voor troost, die U mij geeft in onzekerheid.

Mijn Vader, dank U wel!

 

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,

voor vreugde en voor blijdschap

en voor levenslust.

Ik dank U, dat U zelf nu mijn leven vult.

Mijn Vader, dank U wel!

 

Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heer.

Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.

‘k Ervaar Uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.

Mijn Vader, dank U wel!

 

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,

dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,

dat ik U in dit lied van harte danken kan.

Mijn Vader, dank U wel!

 

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN EN TIENERS:

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

 

LEZING: Psalm 105: 1-11

 

LIED 803: 1 & 2

 

LEZING: Efeziërs 3:1-12

PREEK ‘Gedenk het wonder!’

Tekst: Galaten 3:29, ‘Omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.’

 

LIED 315: 1 & 3

 

VIERING HEILIG AVONDMAAL

 

INZETTINGSWOORDEN & GEBED

 

ZINGEN VOOR DE VIERING: DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDNIS

 

ZINGEN BIJ DE VIERING: LIED 375

 

DANKGEBED & VOORBEDE

 

SLOTLIED: LIED 425

 

ZEGEN