Liturgie zondag 30 september 2018, Paasloo

‘Blijf in mij – geroepen om vrucht te dragen’

 

INTOCHTSLIED: LIED 145: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

LIED 207

GEBODEN & GEBED

KINDERLIED:

Dank U wel voor de sterren en de maan

Dank U wel voor het groeien van het graan

Dank U wel voor de dieren in de wei

Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij!

Dank U wel voor de bloemen in het gras

Dank U wel voor de vissen in de plas

Dank U wel voor de bossen en de hei

Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij!

Dank U wel voor de wolken en de wind.

Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind

Dank U wel want U bent zo heel dichtbij

Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij!

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Johannes 15:1-17

PREEK ‘Blijf in mij – Geroepen om vrucht te dragen.’

ZINGEN GEZANG 229 (Liedboek der kerken)

Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland, die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of ‘k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer.

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer.

Uw Geest zij in mij uitgestort;

de rank, die U ontvalt, verdort.

Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,

‘k blijf d’ uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk, in ned’righeid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!

Wat in de winds’len sliep, ontbot

en komt in ’t licht en rijpt voor God.

VIERING HEILIG AVONDMAAL

INZETTINGSWOORDEN & GEBED

ZINGEN VOOR DE VIERING: LIED 273: 1,4,5

ZINGEN BIJ DE VIERING: LIED 412: 1,3,6

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 103:1,3,5

ZEGEN