Liturgie zondag 28 oktober 2018

Aanvangslied: Psalm 121 vers 1 en 4

–       Ik sla mijn ogen op en zie…

–       De Heer zal u steeds gadeslaan…

 

Stil gebed, Votum en groet

 

Klein Gloria (NLB 195)

Zingen: NLB 146c vers 3 en 7

–       Welgelukzalig is ieder te noemen…

–       Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen…

Leefregel

 

Zingen: NLB 834 vers 1, 2 en 3

–       Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

–       Schep, God, een nieuwe geest in mij…

–       Wees Gij de zon van mijn bestaan…

 

Gebed

 

Zingen: EL 456 vers 1 en 2

–       Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen…

Kinderen naar de zondagsschool

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

 

1e Schriftlezing: Psalm 13

 

Zingen: NLB 534 vers 1

–       Hij die de blinden weer liet zien…

 

2e Schriftlezing: Marcus 10:46-52

 

Zingen: NLB 182 vers 1, 2, 3 en 4

–       Blinde man, ga voort gij…

–       Blinde man, houd moed nu…

–       Zoon van David, wilt Gij…

–       Blinde man, vertrouw nu…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 909 vers 1 en 2

–       Wat God doet, dat is welgedaan…

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NLB 425

–       Vervuld van Uw zegen…

 

Zegen