Liturgie zondag 28 januari 2018

LIED v d Maand LIED 997

 

LIED 56: 1 & 3

 

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

 

LIED 274

 

GEBODEN EN GEBED

 

Met de kinderen: Dank U wel!

Dank U wel voor de sterren en de maan

dank U wel voor het groeien van het graan

dank U wel voor de dieren in de wei

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij!

 

Dank U wel voor de bloemen in het gras

dank U wel voor de vissen in de plas

dank U wel voor de bossen en de hei

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij!

 

Dank U wel voor de wolken en de wind

dank U wel voor elk mens, voor ieder kind

dank U wel want U bent zo heel dichtbij

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij!

 

De kinderen (en tieners) gaan naar de eigen ruimte. Wij zingen:

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

 

LEZEN: Psalm 56

 

LIED 997

 

LEZEN: Openbaringen 8:1-5

 

PREEK: ‘Een kruik vol tranen – een schaal vol gebeden.

Tekst: Openbaringen 5:7,8: ‘Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.’

 

LIED 763 (5 coupletten)

 

LIED 905