Liturgie zondag 25 maart 2018, Palmzondag

Heden ‘Hosanna!’, morgen ‘Kruising Hem!’

 

WELKOM – AFKONDIGINGEN

 

LIED 72: 1 & 3

 

BEMOEDIGING EN GROET

 

LIED 550

 

GEBED EN GEBODEN

 

LIED 858

 

Met de kinderen: LIED 145 Bundel Opwekking Kids

 

Jezus, ik wil U bedanken

voor wat U voor mij hebt gedaan

Omdat U voor mij bent gestorven

maar ook weer bent opgestaan

Refrein:

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.

Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,

ik geef mijzelf aan U

 

U werd geschopt en geslagen

ze lachten en scholden U uit

En zelfs door uw vrienden verlaten

hing U voor mij aan het kruis

(Refrein)

 

U hebt mijn zonden gedragen

En ook al mijn pijn en verdriet

Dat U zoveel van mij kon houden

nee, Heer, dat begrijp ik niet

(Refrein)

 

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

 

SCHRIFTLEZING: Markus 11:1-19

 

PREEK: ‘Heden ‘Hosanna!’, morgen ‘Kruisig Hem!’

 

LIED 534

 

DANKGEBED EN VOORBEDE

 

COLLECTE

 

LIED 556