Liturgie zondag 24 maart 2019

Thema: ´Ben zóóó druk…´

LIED 100: 1 & 4 (geen Klein Gloria in 40dagentijd)

LIED 975: Jezus roept hier mensen samen

Met de kinderen: Mijn Vader, dank U wel

Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent,

dat U al mijn gedachten en verlangens kent,

dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.

Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,

dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,

voor troost, die U mij geeft in onzekerheid.

Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,

voor vreugde en voor blijdschap

en voor levenslust.

Ik dank U, dat U zelf nu mijn leven vult.

Mijn Vader, dank U wel.

Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heer.

Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.

‘k Ervaar Uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.

Mijn Vader, dank U wel.

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,

dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,

dat ik U in dit lied van harte danken kan.

Mijn Vader, dank U wel!

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

ZINGEN

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal

LEZEN: Jesaja 25:6-9

LIED 762: 1, 2 & 3

LEZEN: Lukas 14:15-24

PREEK: ‘Ben zóóó druk…´

LIED 840

LIED 447