Liturgie zondag 22 april 2018

‘Tijd voor een feestje…’

Welkom en afkondigingen

ZINGEN

OPW 573 Wij zijn hier bij elkaar

– OPW 609 U bent Heilig

Gebod en gebed

Six4Jesus zingt

Thema dl 1: CHANOEKA & KERST 

ZINGEN               : OPW 595 Licht van de wereld

Thema dl 2: PESACH & PASEN

Six4Jesus zingt

Thema dl 3: PINKSTEREN

ZINGEN:  OPW 331 Breng dank aan de Eeuwige

Overdenking ‘Tijd voor een feestje…

ZINGEN:  OPW 488 Heer, ik kom tot U

Six4Jesus zingt

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Collecten

Slotlied: OPW 569 Over al wat leeft