Liturgie zondag 21 januari 2018

Intochtslied: Psalm 136: 1,2,3,6 en 13

Stil Gebed Votum en Groet

Zingen: lied 91a

Verootmoediging

Zingen: Psalm 119:6

Gebed

Kinderlied

Schriftlezing: Exodus 13: 17-22

Zingen: Lied 542

Schriftlezing; Exodus 14: 1-22

Zingen: Lied 606

Prediking

Zingen: Psalm 77: 4 en 6

Dankgebed en voorbeden

Dienst der Offeranden

Zingen: Psalm 68: 7 en 11

Zegen