Liturgie zondag 20 mei, 1e pinksterdag

‘Kom en drink!´

 

Zingen: Lied 146c: 1  & 3


 


Bemoediging & Groet

 

Zingen: Breng ons Samen  (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

 

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

 

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,

om samen uw kerk en van Christus te zijn.

 

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

 

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

 


Gebed & Geboden

 

Zingen: Lied 672 : 1, 2 & 3


           

Over dopen en belijden

 


lied: ‘Elohim’

 


Voorstelling en vragen aan de doop- en belijdeniskandidaten

 


Vraag aan de gemeente:

 

Zingen : Lied 416: 1, 2 & 3

 

Overhandiging doopkaars en doop- en belijdeniskaart

 

Zingen: Lied 416, Opwekkingsbundel  (Psalm 121)

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

waar komt mijn hulp vandaan?

ik hef mijn ogen op naar U Heer

die mij bij zal staan.

 

Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermer die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan

U bent mijn schaduw U bent er altijd

bewaart heel mijn leven mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid

mijn hulp is van U Heer!

 

Mijn hulp is van U, Heer,

O, van U!

 

Dankgebed & gebed om Gods Woord te verstaan

 

Eerste Schriftlezing: Jeremia 31:31-34

 

Handelingen 2:1-21


 

Preek  ´Kom en drink!´

Tekst: Johannes 7:37-39: Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest (Paasfeest), stond Jezus in de tempel, en hij riep: ´Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het binnenste van wie in mij gelooft.´ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen.

 

Zingen: Lied 686Dankgebed, voorbede en een gezamenlijk Onze Vader

 

Inzameling van de gaven – Tijdens de inzameling: ‘Oceans’

 


Slotlied (staande): Lied 769: 1, 5 & 6


 


Heenzending en zegen