Liturgie zondag 20 januari 2019, Paasloo

Thema:

Laat het recht stromen als water’

LIED 72: 1 & 3

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

LIED 867

Gebod en gebed

LIED 326 (beurtzang)

LEZEN: Deuteronomium 16:10-20

LIED 15: 1 & 4

LEZEN: Amos 5:21-25

PREEK: ‘Laat het recht stromen als water

  (over ‘mishpaat’ en ‘tsedaka’)

LIED 973

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

LIED 459:1, 2, 3, 6 & 7