Liturgie zondag 20 januari 2019, Oldemarkt

Start Week van Gebed – thema: “Recht voor ogen” n.a.v. Deut.16: Zoek het recht en niets dan het recht.

Voor de dienst: worship clips via beamer

Welkom & afkondigingen

Stil gebed, bemoediging en groet.

Lofprijzing en aanbidding

– OPW 603 Vier nu feest want God is goed

– OPW 539 Kom, nu is de tijd, aanbid Hem

Gebod & gebed

Zingen met de kinderen

– Sta ’s even op als je Jezus liefhebt

– Wij gaan voor even uit elkaar

Kinderen naar eigen dienst

Lezing Deuteronomium 16:10-20 en Amos 5:22-25

Zingen

– OPW 589 Ik wil juichen voor U

Verkondiging

Zingen

– OPW 769 Bouw Uw koninkrijk

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen

– OPW 553 Hoor ons loflied

Zegen

Na de dienst: worship clips via beamer