Liturgie Zondag 2 September 2018

Welkom & Mededelingen

Zingen: Lied 218, Evangelische Liedbundel

 

 

Samen in de naam van Jezus

Heffen wij een loflied aan

Want de geest spreekt alle talen

En doet ons elkaar verstaan

Samen bidden, samen zoeken

Naar het plan van onze heer

Samen zingen en getuigen

Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

Dat God niet veranderd is

En zijn liefde als een lichtstraal

Doordringt in de duisternis

De weg van god is niet te keren

Omdat hij er over waakt

En de geest verbreekt de grenzen

Die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer

De weg is open

Naar de Vader naar elkaar

Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar

Vader met geheven handen

Breng ik u mijn dank en eer

Het is uw Geest die mij doet zeggen

Jezus Christus is de Heer!

Bemoediging & Groet, beantwoord met het Klein Gloria (Lied 195)

Zingen: Lied 425 & lied 468, Evangelische Liedbundel

 

DIT IS DE DAG

Heren                                     Dames:

Dit is de dag…

…dit is de dag

die de Heer ons geeft…

…die de Heer ons geeft

Weest daarom blij…

                                               …wees daarom blij

en zingt verheugd…

                                               …en zing verheugd

Allen:

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft!

 

STA EENS EVEN OP!

 

1

Sta ’s even op

als je Jezus liefhebt.

Sta ’s even op

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

2

Klap eens in je hand

Als je Jezus liefhebt.

Klap eens in je hand

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

 

3

Draai ’s even rond

als je Jezus liefhebt.

Draai ’s even rond

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt.

5

Geef elkaar de hand

als je Jezus liefhebt.

Geef elkaar de hand

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt

 

8

Ga ’s even zitten

als je Jezus liefhebt.

Ga ’s even zitten

als je van Hem houdt.

Laat eens merken,

laat eens merken

dat je van Hem houdt

Gebed & Geboden

Zingen: Lied 640, Opwekking

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U Heer

die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermer die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan

U bent mijn schaduw U bent er altijd,

bewaart heel mijn leven mijn komen en gaan.

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U Heer!

Na tweede keer: Mijn hulp is van U Heer: O, van U!

Inleiding Thema – de kinderen mogen naar voren komen

Lezing: Markus 5:22-24, 35-43

 

 

Preek: ‘Tijd om op te staan!’

Zingen: Lied 475, Evangelische Liedbundel

 

 

Wij zullen opstaan

En met Hem meegaan

Straks als Jezus terugkomt

Wij zullen opstaan

En met Hem meegaan

Als Jezus komt.

Blijf niet treuren

Zit niet bij de pakken neer

Sikkeneuren

Helpt je toch niet meer

’t Zal gebeuren

Dan komt de Heer:

 

Dankgebed & voorbede gevolgd door het zingen van het Onze Vader, lied 466, Evangelische Liedbundel

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Lied 675

 

Heenzending en zegen, beantwoord met lied 425

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *