Liturgie zondag 2 december 2018, 1e advent

‘Van vloek naar zegen:

Een vredekoning uit ‘het huis van brood’

De eerste kaars wordt aangestoken, het gedicht wordt gelezen en we zingen het eerste couplet van het Adventslied. De organist zal eerst voorspelen

     

Welkom & Afkondigingen

Lied 97: 1 & 8

Bemoediging & Groet

Lied 438: 1 & 2

Gebed en geboden

Lied 461

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God

op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

 

LEZEN: Micha 5:1- 5

LIED 441: 1 & 5

PREEK: ‘Van vloek naar zegen’

LIED 498  (in beurtzang)

VIERING HA

Voor de viering zingen we de apostolische geloofsbelijdenis

Bij de viering zingen we lied 412

GEZANG 433