Liturgie zondag 17 februari 2019 in Paasloo

Intochtslied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

–        Juich Gode toe, bazuin en zing…

–        Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij’…

–        Treed statig binnen door de poort…

–        Want God is overstelpend goed…

Stil gebed, Bemoediging en groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: NLB 971 vers 1 en 3

–        Zing een nieuw lied voor God de Here…

–        De heilige Geest geeft taal en teken…

Leefregel

Zingen: NLB 912 vers 1, 2, 5 en 6

–        Neem mijn leven, laat het Heer…

–        Neem mijn handen, maak ze sterk…

–        Neem mijn wil en maak hem vrij…

–        Neem ook mijne liefde, Heer…

Gebed

Zingen: NLB 806 /  EL 477 vers 1, 2 en 3

–        Zomaar te gaan met een stok in je hand…

–        Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?

–        Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Exodus 3:1-12, 4:10-17

Zingen: NLB 361 vers 1, 2, 3 en 5

–        Er heeft een stem gesproken…

–        Behoud het woord, de gaven…

–        Hebt Gij uw knecht genodigd?

–        Leer ons eenvoudig leven…

Overdenking

Zingen: NLB 362 vers 1 en 2

–        Hij die gesproken heeft een woord dat gáát…

–        Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild…

Gebeden

Collecte

Slotlied: NLB 425

–        Vervuld van uw zegen…

Zegen