Liturgie zondag 17 december, 3e advent

 

‘GODS ‘CHESED’’

 

De eerste kaars wordt aangestoken en vervolgens zingen we drie coupletten van het stapellied ‘God heeft iets nieuws bedacht’:

 

Refrein:

God heeft iets nieuws bedacht,

Hij heeft het zelf verzonnen.

Heb je het niet gemerkt?

Het is allang begonnen.

 

Zacharias, luister goed,

dit nieuws is niet gewoon:

Jij en je vrouw Elisabeth

Krijgen straks een zoon.

Noem hem Johannes, ‘God is goed’,

want hij is heel speciaal.

Met hem begint een nieuwe tijd,

een wondermooi verhaal.

(Refrein)

 

Dag Maria, wees niet bang,

God stuurt jou een bericht.

Jij wordt de moeder van zijn zoon,

de drager van het licht.

Zijn naam zal daarom Jezus zijn,

Hij die de mensen redt.

Al heel gauw zul je zwanger zijn

net als Elisabeth

(Refrein)

 

Dag Maria, wat een eer, kom binnen, welkom hier.

Het kindje in mijn buik springt op,

en trappelt van plezier.

Elizabeth, ik ben zo blij

God is in ons aan ’t werk

Gewone mensen maakt hij rijk,

de zwakken maakt hij sterk.

(Refrein)

 

Welkom & Afkondigingen

 

Lied 98: 1 & 2

 

Bemoediging & Groet

 

Lied 98: 3 & 4

 

Gebed en geboden

 

Lied 825: 4 & 5

 

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst:

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God

op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

 

LEZEN: Lukas1:39-56

 

LIED 157a: 1 & 2

 

PREEK: ‘GODS ‘CHESED’’

 

LIED 215 (beurtzang)

 

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

 

LIED 534

 

ZEGEN

 

(Na de dienst koffiedrinken en kennismaking nieuw-ingekomenen)