Liturgie zondag 16 september 2018, Paasloo

Intochtslied: Psalm 103: 1 en 8

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 91: 1 en 2

Wetslezing

Zingen: Psalm 119:6

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1: 35 ā€“ 52

Zingen: Psalm 139: 1 en 2

Schriftlezing: Genesis 28: 10-22

Zingen: Gezang 91a: 1 en 2

Verkondiging

Zingen: Gezang 766

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen: Gezang 705: 1 en 4

Zegen