Liturgie zondag 16 december 2018, 3e advent

Thema: ‘Wakker worden! Goed nieuws!’

Welkom & Afkondigingen

De derde kaars wordt aangestoken, het gedicht wordt gelezen en we zingen het derde couplet van het Adventslied. De organist zal eerst voorspelen

Bemoediging & Groet

Lied 121: 1, 2 & 4

Gebed en geboden

Lied met de kinderen: Lied 8b

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God

op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

LEZEN: Jesaja 52:1-17

LIED 451: 1 & 2

LEZEN: Lukas 3:1-6

PREEK: ‘Wakker worden! Goed nieuws!

LIED 190 Zegende Gezegend

(melodie Psalm 97)

1

Een koning hebben wij!

Zijn hoge heerschappij

gaat over alle mensen;

zijn grootheid kent geen grenzen.

Hij triomfeert, Hij troont

daar waar zijn Vader woont;

daar in zijn hemelhof

is Hij met alle lof

in heerlijkheid gekroond.

2

Een koning hebben wij!

Niemand is zoals Hij –

die volken openbaarde

Gods vrederijk op aarde.

Zijn zwakheid is zijn macht,

zijn kwetsbaarheid zijn kracht,

zijn kroon is niet van goud,

zijn troon een kruis van hout –

kom, Heer, de wereld wacht!

3

Een koning hebben wij!

Als Hij komt maakt Hij vrij

wie nu nog is gebonden, 

geboeid door zorg en zonde.

En als Hij ons bevrijdt, 

zijn vijanden ten spijt,

voorgoed met recht regeert, 

leeft wie zich tot Hem keert

met Hem in eeuwigheid!

GEZANG 825: 1, 5, 7 & 8