Liturgie zondag 13 mei

Welkom

Lied 113 vers 1, 2 en 3

Stil gebed, Votum en groet

Lied 287 vers 1, 2 en 5

Leefregel

Lied 868 vers 1, 2 en 3

Gebed

Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst:

   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Spreuken 6:20-23 en 2 Timotheüs 1:1-12

Lied 663 vers 1 en 2

Overdenking

Lied 864 vers 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gebed voor Israël

(Op de melodie van het Israëlisch volkslied Ha-Tikwa, ‘ de Hoop’)

1. Door de eeuwen zwierf een volk,

voortgedreven en vervolgd:

in verdrukking hield het stand,

smachtend naar een vaderland.

Refrein:

God van toekomst en verleden,

sterk uw volk met hoop en kracht:     

Geef het wijsheid, schenk het vrede,

in het land waar U hen bracht.  

4. Van het dorre, droge zand

maakten zij een vruchtbaar land. 

Hoop bloeit op in de woestijn;

Laat het tot een teken zijn!

Refrein:

God van toekomst en verleden,

sterk uw volk met hoop en kracht:     

Geef het wijsheid, schenk het vrede,

in het land waar U hen bracht.  

 5. In de dreiging om hen heen,

stond het volk heel vaak alleen. 

Maar door trouwe vriendschapsband

kwam er uitkomst, hield het stand. 

Refrein:

God van toekomst en verleden,

sterk uw volk met hoop en kracht:     

Geef het wijsheid, schenk het vrede,

in het land waar U hen bracht.  

   6. En nog altijd brengt de strijd

dat men aan twee zijden lijdt. 

Heer, hoe lang nog duurt dit voort?

Kom, vervul uw hoopvol woord.

Refrein:

God van toekomst en verleden,

sterk uw volk met hoop en kracht:     

Geef het wijsheid, schenk het vrede,

in het land waar U hen bracht.  

Zegen