Liturgie zondag 11 maart 2018

LIED 93: 1 & 4

 

LIED 447: 1 & 2

 

Gebod en gebed

 

LIED 364 ELB

 

Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam

Hoog verheven en vol van kracht,

Heerlijk is uw Naam.

Jezus, Jezus, Heerlijk is uw Naam

 

Heilig Lam van God, heilig Lam van God,

Dat de zonde der wereld droeg.

Heilig Lam van God.

Jezus, Jezus, Heilig Lam van God.

 

Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer,

Alle macht en heerlijkheid.

Alle lof en eer.

Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer.

 

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

 

LEZEN: Psalm 126 & Matteüs 16:21-23

 

LIED 608

 

PREEK: ‘Oogsten met blijdschap.’

 

LIED 907

 

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

 

GEZANG 445: 1 & 2 (Liedboek der kerken)

 

God heeft mij zijn Zoon gegeven,

door ’t geloof nam ik Hem aan;

ja, ik weet het, ik zal leven,

en door Hem ten hemel gaan.

Zelfs eer ik nog was geboren,

heeft mij God in Hem verkoren,

eer zijn woord met scheppersmacht

dit heelal tot aanzijn bracht.

 

Jezus Christus is gestorven,

is verrezen, ook voor mij,

heeft de zegepraal verworven

en het leven, ook voor mij.

Aan Gods rechterhand gezeten,

zal Hij nimmer mij vergeten,

maar, uit deernis met mijn lot,

treedt Hij voor mij in bij God.