Liturgie voor zondag avond 3 april 2022

Liturgie avonddienst

Welkom, bemoediging en groet

Opwekking 454

Opwekking 430

Gebed

Lezing Mattheüs 18:21-35

Opwekking 687

Verkondiging: ‘Zeventig maal zeven

Opwekking 629 (Clip)

Dankgebed en voorbede

Zegen

Opwekking 580

(Off-line verder met persoonlijke voorbede)

NLB 416