Liturgie voor zondag 9 mei 2021

Liturgie 9 mei 2021 – Oldemarkt (online) 

Welkom door de ouderling

Psalm 108 vers 1 en 2

–          Mijn hart is, Heer, in U gerust…

–          Ja, hoger dan het hemels blauw…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Leefregel

Efeze 4:25 – 5:2

Evangelische Liedbundel 184 vers 1 en 3

1        Ik wandel in het licht met Jezus,
Het donk’re dal ligt achter mij,
En ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
En ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
En niets kan m’ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.

3        Ik wandel in het licht met Jezus,
Mijn ziel is Hem gans toegewijd,
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
Volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezing: Efeze 6:10-20

Psalm 18 vers 8 en 9

–       Gij immers zult het arme volk verhogen…

–       Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden…

Overdenking 

LvK Gezang 96 vers 1, 4 en 10

–       Wordt krachtig in de Heer…

–       Om deze reden doet…

–       En bidt dan in de Geest…

Gebeden

ELB 270 vers 1 en 2

1.      Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Wat wij hier beleden, samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk

Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2.      Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,

Wat wij hier beleden samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,

Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen

Wilhelmus – NLB 708 vers 1 en 6