Liturgie voor Zondag 9 Juni 2019 Pinksteren

LIED 103: 1 & 5

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

LIED 672: 1 & 3

GEBED & GEBODEN:

LIED 391 Opwekking (muziekteam)

Refrein:

Welkom, heil’ge Geest van God,

waai over ons.

Maak onze harten rein.

O, welkom, heil’ge Geest van God,

waai over ons.

Maak onze harten rein.

Zoals koren op het veld

wordt bewogen door de wind,

buigen wij ons voor uw kracht,

opdat uw Geest het werk begint.

(Refrein)

Schenk uw levensadem, Heer,

want wij buigen voor U neer.

Laat geen angst of trots bestaan

en maak ons heilig in uw naam.

(Refrein)

MET DE KINDEREN:

HANNA LAM 128 ’t Is feest vandaag (piano?)

1

  ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,

  wij staan in vuur en vlam,

  want Hij, die bij ons is geweest,

  werkt verder aan zijn plan.

2

  Wij weten het nu zonneklaar:

  al ging Hij van ons heen,

  wat Hij belooft heeft, maakt Hij waar;

  wij zijn niet meer alleen.

3

  Wij gaan op weg, de wereld rond,

  er is geen houden aan.

  De woorden gaan van mond tot mond,

  voor ieder te verstaan.

4

  De wonderen zijn om ons heen,

  ze waaien op de wind.

  ’t Is feest vandaag, voor iedereen:

  een nieuwe tijd begint!

LEZEN: Handelingen 2: 1-21

ZINGEN: Lied 688

LEZING: Johannes 14:15-20

PREEK: ‘Gered – Vervuld – Verbonden

Tekst: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug.’ (Joh.14:18)).

LIED 218, Evangelische Liedbundel (orgel & piano?)

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

DANKGEBED & VOORBEDE – Onze Vader

SLOTLIED 675