Liturgie voor zondag 9 januari 2022

Een aangename tijd: Veel heil en zegen!’

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 150 Loof God, loof Hem overal

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 468 Prijs de Heer die herders prijzen

GEBODEN & GEBED

LEZING: Jesaja 61:1-11

LIED 530 De Geest des Heren is op hem

LEZING: Lukas 4:14-21

PREEK ‘Een aangename tijd: Veel heil en zegen!’

LIED 517 Christus, uit God geboren

DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 767: 1,2,3 & 7 De toekomst van de Heer is daar

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer