Liturgie voor zondag 9 februari 2020

Welkom – afkondigingen

Zingen: Lied 117a

Stil gebed – Bemoediging & Groet – Klein Gloria

Zingen: Lied 971

Geboden & gebed

Zingen: God kent jou

God kent jou vanaf het begin:

Helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet,

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is: Bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn want Hij houdt van jou,

ja, Hij houdt van jou,ja, Hij houdt van jou en mij!

God kent jou…

Over de doop

Wij zingen: Lied 886 (ondertussen wordt Jurre binnengebracht)

Doopvragen (doopouders gaan staan)

Zingen: Lied 79, Geroepen om te zingen

Doopgebed, doop & zegening

Dooptekst voor Jurre Huisman: Johannes 6:35

Staande zingen we een zegenbede: Lied 415: 1 & 2

Vraag aan de gemeente:

Zingen: Lied 415:3

Overhandiging van doopkaart en doopkaars en van het cadeau van de zondagsschool

Gedicht, gelezen door Regien Mendel – ten Napel

Dankgebed

De dopeling wordt weggebracht en de kinderen van de kindernevendienst gaan naar hun eigen samenkomst

Schriftlezing: Psalm 37:3-6

Tweede Schriftlezing: Johannes 6:25-35

Preek: ‘Verlangen naar vervulling’

Zingen: Lied 534

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 858

Heenzending en zegen.