Liturgie voor zondag 8 september 2019

Liturgie 8 september 2019 – Oldemarkt

Intochtslied: Psalm 27 vers 1 en 7

–       Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here…

–       O als ik niet met opgeheven hoofde…

Stil gebed, bemoediging, groet       

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: Psalm 31 vers 1 en 7

–        Op U vertrouw ik, Heer der heren…

–        Doe mij genadig weer aanschouwen…

Leefregel

Zingen: NLB 885 vers 1 en 2

–       Groot is Uw trouw, o Heer…

–       Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Numeri 13:1,2 en 21-14:10

Zingen: NLB 23vers 1 en 2

–       De Heer is mijn Herder! ‘k Heb al wat mij lust…

–       De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel…

Preek

Zingen: NLB 313 vers 1 en 4

–       Een rijke schat van wijsheid…

–       Maar wie op ’t woord vertrouwend…

Gebeden

Collecte

Slotlied: Gezang 291 vers 1 en 2 (LvK)

–       Nooit kan ’t geloof teveel verwachten…

–       Die hoop moet al ons leed verzachten…

Zegen