Liturgie voor zondag 8 mei 2022

Psalm 100 vers 1, 2 3 en 4

 • Juich Gode toe, bazuin en zing…
 • Roep uit met blijdschap: God is Hij…
 • Treed statig binnen door de poort…
 • Want God is overstelpend goed…

Stil gebed, Bemoediging en Groet  

NLB 195

 • Klein Gloria

NLB 885 vers 1 en 2

 • Groot is Uw trouw, o Heer…
 • Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden…

Geloofsbelijdenis

Opwekking 277 – Machtig God, sterke Rots…

Gebed

Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Psalm 100 en Jesaja 56:6-8

NLB 971 vers 1 en 3

 • Zing een nieuw lied voor God de Here…
 • De Heilige Geest geeft taal en teken…

Verkondiging

NLB 654 vers 1 en 6

 • Zing nu de Heer, stem allen in…
 • Zing dan de Heer, stem allen in…

Gebeden afsluiten met NLB 1006 (dat had ik mijn catechisanten beloofd te laten zingen als ik weer voor zou gaan…)

NLB 150a vers 1, 2, 3 en 4

 • Geprezen zij God! Gij engelenkoor…
 • Geprezen zij God! Gij allen op aard…
 • Geprezen zij God! Laat alles wat leeft…
 • Geprezen zij God! Ons lied is gewijd…

Zegen

Amen (NLB 415 vers 3)

Wilhelmus – NLB 708 vers 1 en 6