Liturgie voor zondag 8 maart 2020

WELKOM EN AFKONDIGINGEN

ZINGEN: Lied 107: 1 & 4 Gods goedheid houdt ons staande

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 304 Zing van de Vader die in den beginne

GEBED & GEBOD

ZINGEN: LIED 364 Evangelische Liedbundel

Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam

Hoog verheven en vol van kracht,

Heerlijk is uw Naam.

Jezus, Jezus, Heerlijk is uw Naam

Heilig Lam van God, heilig Lam van God,

Dat de zonde der wereld droeg.

Heilig Lam van God.

Jezus, Jezus, Heilig Lam van God.

Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer,

Alle macht en heerlijkheid.

Alle lof en eer.

Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer.

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZINGEN: Johannes 8:21-36 & Kolossenzen 2:13-15

PREEK: ‘Verlangen naar vrijheid’

Tekst: ‘Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn (Joh. 8:36).

LIED 534

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Collecte

LIED 904: 1,2,4 & 5

Zegen