Liturgie voor zondag 7 maart 2021

Liturgie 7 maart Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Lied 118: 1

Bemoediging en groet, gebed om Gods Tegenwoordigheid

Project 40-dagen-tijd – Een spoor van liefde

      Filmpje  en Projectlied:

We gaan voor even uit elkaar…

Bevestiging en afscheid

Een belijdenislied: Lied 412, 1 & 3

Bevestiging en zegening

Zegening & bemoediging

Het zegengebed: Lied 415, 1 & 2

Het bevestigingsgebed: Lied 415, 3

Afscheid

Lied 416, 1 & 4

Dankgebed en overgang naar de dienst van het Woord

Schriftlezing: II Korintiërs 5:11-21

Preek: ‘Over motivatie gesproken.’

Zingen: Lied 973

Dankgebed & voorbeden

Zegen

Slotlied Lied 150a: 1 & 2