Liturgie voor zondag 7 juni 2020

Liederen en lezingen

Zondag 7 juni 2020

Oldemarkt

‘Schat in de akker – geschenk uit de hemel

Woord van welkom

LIED 98: 1 & 2

Bemoediging en groet – gebed

LIED 8b Zie de zon, zie de maan

SCHRIFTLEZING: Matteüs 13:44-46 & Handelingen 2:43-3:10

PREEK: ‘Schat in de akker – geschenk uit de hemel

LIED 908: 1, 2 & 7

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 864: 1, 2 & 3