Liturgie voor Zondag 7 Juli 2019

Welkom & Mededelingen

Zingen: Lied 975: 1 & 3

Bemoediging & Groet, beantwoord met het Klein Gloria (Lied 195)

Kidschoir komt zingend binnen met Bayeti, Bayeti (Groet aan de Koning)

Zingen: ELB 218

Gebed & Geboden

Zingen: Lied 14, Opwekking kids

Kidschoir: He’s Yahweh (Hij is God)

Clipje: Een goede school is goud waard.

Afscheid van de zondagsschool & welkom…ook bij de tienerdienst

Wij zingen hen toe: Ga met God (Lied 416)

Kidschoir: Arise and Shine (Sta op en schitter)

Eerste lezing: Numeri 6:22-17, Zo moet je zegenen

Tweede lezing: Handelingen 13:1-4

Preek: ‘Bless You! – over zegenen gesproken’

Zingen: Lied 501 Evangelische Liedbundel

Kidschoir: Akekho (Er is niemand als Jezus)

Presentatie World Servants

Dankgebed – voorbede – kidschoir zingt aansluitend ‘Obrigado’ (Dank U, Heer)

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 150a

Heenzending en zegen, waarna kidschoir zingt: Siyahamba

(Wij wandelen in h het licht van God)