Liturgie voor zondag 7 februari 2021

Liederen en lezingen

Zondag 7 februari 2021

Oldemarkt

‘Verbondsleven’

Woord van welkom

Lied 90: 1 & 8

Bemoediging en groet – gebed

Lied 869:1 & 3

Schriftlezingen: Exodus 19:1-20 & Jeremia 31:31-34

Lied 119: 39 & 40

Preek: Verbondsleven

Tekst: ‘Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. (Hebreeën 13:20-21)

Lied 489

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 969