Liturgie voor zondag 6 september 2020

Liturgie: ‘Rijk!’

Woord van welkom

Lied 105: 1 & 3

Bemoediging en groet

Geboden en gebed

Lied 975: 1 & 3

Schriftlezing: I Korintiërs 1:1-9

Preek: ‘Rijk!’

Lied 657: 1 & 4

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 305